Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHE
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHE40 Quản trị kinh doanh A01 2021: 36.2
2020: 33.45
2019: 29.6
2 QHE40 Quản trị kinh doanh D01 2021: 36.2
2020: 33.45
2019: 29.6
3 QHE40 Quản trị kinh doanh D09 2021: 36.2
2020: 33.45
2019: 29.6
4 QHE40 Quản trị kinh doanh D10 2021: 36.2
2020: 33.45
2019: 29.6
5 QHE80 Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) A01 2021: 34.85
2020: 30.57
2019: 23.45
6 QHE80 Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) D01 2021: 34.85
2020: 30.57
2019: 23.45
7 QHE80 Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) D09 2021: 34.85
2020: 30.57
8 QHE80 Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) D10 2021: 34.85
2020: 30.57
9 QHE80 Quản trị kinh doanh D07 2019: 23.45
10 QHE80 Quản trị kinh doanh D08 2019: 23.45
Mã trường: QHE
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHE40 Quản trị kinh doanh -- 2021: 112

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247