Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại học Thành Đô

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Thành Đô

Mã trường: TDD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing A00 2021: 15
2020: 15
2019: 14.5
2 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing A01 2021: 15
2020: 15
2019: 14.5
3 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing D07 2021: 15
2019: 14.5
4 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing D90 2021: 15
2019: 14.5
5 7340101 Quản trị Kinh doanh D01 2020: 15
2019: 14.5
6 7340101 Quản trị Kinh doanh D09 2020: 15
Mã trường: TDD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing A00 2021: 18
2019: 18
2 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing A01 2021: 18
2019: 18
3 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing D07 2021: 18
2019: 18
4 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing D90 2021: 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Thành Đô để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247