Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA402 Quản trị kinh doanh A00 2021: 24.9
2020: 22.05
2019: 19.05
2 TLA402 Quản trị kinh doanh A01 2021: 24.9
2020: 22.05
2019: 19.05
3 TLA402 Quản trị kinh doanh D01 2021: 24.9
2020: 22.05
2019: 19.05
4 TLA402 Quản trị kinh doanh D07 2021: 24.9
2020: 22.05
2019: 19.05
Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA402 Quản trị kinh doanh A00 2021: 25.5
2 TLA402 Quản trị kinh doanh A01 2021: 25.5
3 TLA402 Quản trị kinh doanh D01 2021: 25.5
4 TLA402 Quản trị kinh doanh D07 2021: 25.5
5 TLA402 Quản trị kinh doanh -- 2020: 23.57

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247