Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Thương Mại

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thương Mại

Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) A00 2021: 26.8
2020: 25.9
2019: 23.1
2 TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) A01 2021: 26.8
2020: 25.9
2019: 23.1
3 TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) D01 2021: 26.8
2020: 25.9
2019: 23.1
4 TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) D04 2021: 26.8
2020: 25.9
2019: 23.1
5 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) A00 2021: 26.7
2020: 25.8
2019: 23
6 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) A01 2021: 26.7
2020: 25.8
2019: 23
7 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) D01 2021: 26.7
2020: 25.8
2019: 23
8 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) D07 2021: 26.7
2020: 25.8
9 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) A00 2021: 26
2020: 24.05
2019: 22
10 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) A01 2021: 26
2020: 24.05
2019: 22
11 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) D01 2021: 26
2020: 24.05
2019: 22
12 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) D03 2021: 26
2020: 24.05
2019: 22

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thương Mại để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247