Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo thi tổng 25 điểm tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Mã trường: DKK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 24
2021: 18.75
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 24
2021: 18.75
3 7480201 Công nghệ thông tin C01 2022: 24
2021: 18.75
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 24
2021: 18.75
Mã trường: DKK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00 2021: 19
2 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A01 2021: 19
3 7480201 Ngành Công nghệ thông tin C01 2021: 19
4 7480201 Ngành Công nghệ thông tin D01 2021: 19
Mã trường: DKK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin -- 2022: 16.5
Mã trường: DKK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin K00 2022: 14.5
2 7480201 Công nghệ thông tin K01 2022: 14.5
3 7480201 Công nghệ thông tin K02 2022: 14.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp để dự thi năm 2023 với thi tổng 25 điểm nhóm ngành tất cả nhóm ngành