Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo thi tổng 25 điểm tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)

Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 22.85
2021: 17.35
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 22.85
2021: 17.35
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 22.85
2021: 17.35
Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 22.42
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 22.42
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 22.42

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) để dự thi năm 2023 với thi tổng 25 điểm nhóm ngành tất cả nhóm ngành