Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo thi tổng 25 điểm tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Phương Đông

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Phương Đông

Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 15
2021: 14
2020: 14
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 15
2021: 14
2020: 14
3 7480201 Công nghệ thông tin C01 2022: 15
2021: 14
2020: 14
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 15
2021: 14
2020: 14
Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 19.5
2021: 6
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 19.5
2021: 6
3 7480201 Công nghệ thông tin C01 2022: 19.5
2021: 6
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 19.5
2021: 6

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Phương Đông để dự thi năm 2023 với thi tổng 25 điểm nhóm ngành tất cả nhóm ngành