Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo thi tổng 25 điểm tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Phương Đông

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Phương Đông

Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2021: 14
2020: 14
2019: 14
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2021: 14
2020: 14
2019: 14
3 7480201 Công nghệ thông tin C01 2021: 14
2020: 14
2019: 14
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2021: 14
2020: 14
2019: 14
5 7480201 Công nghệ thông tin D02 2019: 14
6 7480201 Công nghệ thông tin D03 2019: 14
7 7480201 Công nghệ thông tin D04 2019: 14
8 7480201 Công nghệ thông tin D05 2019: 14
9 7480201 Công nghệ thông tin D06 2019: 14
10 7480201 Công nghệ thông tin D25 2019: 14
11 7480201 Công nghệ thông tin D27 2019: 14
12 7480201 Công nghệ thông tin D28 2019: 14
13 7480201 Công nghệ thông tin D29 2019: 14
14 7480201 Công nghệ thông tin D30 2019: 14
Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2021: 6
2019: 18
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2021: 6
2019: 18
3 7480201 Công nghệ thông tin C01 2021: 6
2019: 18
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2021: 6
2019: 18
5 7480201 Công nghệ thông tin D02 2019: 18
6 7480201 Công nghệ thông tin D03 2019: 18
7 7480201 Công nghệ thông tin D04 2019: 18
8 7480201 Công nghệ thông tin D05 2019: 18
9 7480201 Công nghệ thông tin D06 2019: 18
10 7480201 Công nghệ thông tin D25 2019: 18
11 7480201 Công nghệ thông tin D27 2019: 18
12 7480201 Công nghệ thông tin D28 2019: 18
13 7480201 Công nghệ thông tin D29 2019: 18
14 7480201 Công nghệ thông tin D30 2019: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Phương Đông để dự thi năm 2022 với thi tổng 25 điểm nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247