Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Mã trường: BKA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 ET-E5 Kỹ thuật Y sinh (Chương trình tiên tiến) A00 2021: 25.88
2020: 26.5
2019: 24.1
2 ET-E5 Kỹ thuật Y sinh (Chương trình tiên tiến) A01 2021: 25.88
2020: 26.5
2019: 24.1
3 BF1 Kỹ thuật Sinh học A00 2021: 25.34
2020: 26.2
2019: 23.4
4 BF1 Kỹ thuật Sinh học B00 2021: 25.34
2020: 26.2
2019: 23.4
5 BF1 Kỹ thuật Sinh học D07 2020: 26.2
2019: 23.4
6 CH1 Kỹ thuật Hóa học A00 2021: 25.2
2020: 25.26
2019: 22.3
7 CH1 Kỹ thuật Hóa học B00 2021: 25.2
2020: 25.26
2019: 22.3
8 CH1 Kỹ thuật Hóa học D07 2021: 25.2
2020: 25.26
2019: 22.3
9 CH1 Kỹ thuật Hoá học A01 2020: 25.26
10 CH2 Hóa học A00 2021: 24.96
2020: 24.16
2019: 21.1
11 CH2 Hóa học B00 2021: 24.96
2020: 24.16
2019: 21.1
12 CH2 Hóa học D07 2021: 24.96
2020: 24.16
2019: 21.1
13 CH2 Hoá học A01 2020: 24.16

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247