Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420203 Sinh học ứng dụng A00 2021: 15
2020: 15
2 7420203 Sinh học ứng dụng A01 2021: 15
3 7420203 Sinh học ứng dụng B00 2021: 15
2020: 15
4 7420203 Sinh học ứng dụng D08 2021: 15
5 7420203 Sinh học ứng dụng D01 2020: 15
6 7420203 Sinh học ứng dụng D13 2020: 15
Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420203 Sinh học ứng dụng A00 2021: 18
2 7420203 Sinh học ứng dụng A01 2021: 18
3 7420203 Sinh học ứng dụng B00 2021: 18
4 7420203 Sinh học ứng dụng D08 2021: 18
5 7420203 Sinh học ứng dụng -- 2020: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247