Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Mã trường: KCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7440112 Hóa học A00 2021: 23.1
2020: 22.25
2 7440112 Hóa học A06 2021: 23.1
3 7440112 Hóa học B00 2021: 23.1
2020: 22.25
4 7440112 Hóa học D07 2021: 23.1
2020: 22.25
5 7440112 Hóa học A00 (Gốc) 2019: 23.45
6 7440112 Hóa học A06 (0) 2019: 23.45
7 7440112 Hóa học B00 (0) 2019: 23.45
8 7440112 Hóa học D07 (0) 2019: 23.45
9 7420201 Công nghệ Sinh học nông, y, dược A00 2021: 22.05
2020: 21.25
2019: 18.55
10 7420201 Công nghệ Sinh học nông, y, dược B00 2021: 22.05
2020: 21.25
2019: 18.55
11 7420201 Công nghệ Sinh học nông, y, dược A02 2021: 22.05
2020: 21.25
2019: 18.55
12 7420201 Công nghệ Sinh học nông, y, dược D08 2021: 22.05
2020: 21.25
2019: 18.55

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247