Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHT02 Toán tin A00 2019: 22
2018: 19.25
2 QHT02 Toán tin A01 2019: 22
2018: 19.25
3 QHT02 Toán tin D07 2019: 22
2018: 19.25
4 QHT02 Toán tin D08 2019: 22
2018: 19.25
5 QHT01 Toán học A00 2019: 20
2018: 18.1
6 QHT01 Toán học A01 2019: 20
2018: 18.1
7 QHT01 Toán học D07 2019: 20
2018: 18.1
8 QHT01 Toán học D08 2019: 20
2018: 18.1
9 QHT03 Vật lý học A00 2019: 18
2018: 17.25
10 QHT03 Vật lý học A01 2019: 18
2018: 17.25
11 QHT03 Vật lý học B00 2019: 18
2018: 17.25
12 QHT03 Vật lý học C01 2019: 18
2018: 17.25
13 QHT10 Địa lý tự nhiên A00 2019: 16
2018: 15
14 QHT10 Địa lý tự nhiên A01 2019: 16
2018: 15
15 QHT10 Địa lý tự nhiên B00 2019: 16
2018: 15
16 QHT10 Địa lý tự nhiên D10 2019: 16
2018: 15
17 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* A00 2019: 16
2018: 15.2
18 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* A01 2019: 16
2018: 15.2
19 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* B00 2019: 16
2018: 15.2
20 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* D10 2019: 16
2018: 15.2
21 7460101 Toán học A00 2017: 18.75
22 7460101 Toán học A01 2017: 18.75
23 7460101 Toán học D07 2017: 18.75
24 7460101 Toán học D08 2017: 18.75
25 7440102 Vật lý học A00 2017: 17.5
26 7440102 Vật lý học A01 2017: 17.5
27 7440102 Vật lý học B00 2017: 17.5
28 7440102 Vật lý học C01 2017: 17.5
29 7440217 Địa lý tự nhiênkỹ thuật A00 2017: 17
30 7440217 Địa lý tự nhiênkỹ thuật A01 2017: 17
31 7440217 Địa lý tự nhiênkỹ thuật B00 2017: 17
32 7440217 Địa lý tự nhiênkỹ thuật D10 2017: 17

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!