Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHT06 Hoá học A00 2021: 25.4
2020: 24.1
2019: 20.5
2 QHT06 Hoá học B00 2021: 25.4
2020: 24.1
2019: 20.5
3 QHT06 Hoá học D07 2021: 25.4
2020: 24.1
2019: 20.5
4 QHT44 Công nghệ sinh học ** A00 2021: 24.4
2020: 21.5
2019: 18.75
5 QHT44 Công nghệ sinh học ** A02 2021: 24.4
2020: 21.5
2019: 18.75
6 QHT44 Công nghệ sinh học ** B00 2021: 24.4
2020: 21.5
2019: 18.75
7 QHT44 Công nghệ sinh học ** D08 2021: 24.4
2020: 21.5
2019: 18.75
8 QHT08 Sinh học A00 2021: 24.2
2020: 23.1
2019: 20
9 QHT08 Sinh học A02 2021: 24.2
2020: 23.1
2019: 20
10 QHT08 Sinh học B00 2021: 24.2
2020: 23.1
2019: 20
11 QHT08 Sinh học D08 2021: 24.2
2020: 23.1
2019: 20
12 QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học ** A00 2021: 23.6
2020: 18.5
2019: 16
13 QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học ** B00 2021: 23.6
2020: 18.5
2019: 16
14 QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học ** D07 2021: 23.6
2020: 18.5
2019: 16
15 QHT41 Hoá học (CTĐT tiên tiến) A00 2021: 23.5
2020: 18.5
2019: 16
16 QHT41 Hoá học (CTĐT tiên tiến) B00 2021: 23.5
2020: 18.5
2019: 16
17 QHT41 Hoá học (CTĐT tiên tiến) D07 2021: 23.5
2020: 18.5
2019: 16
18 QHT09 Công nghệ sinh học A00 2020: 25.9
2019: 22.75
19 QHT09 Công nghệ sinh học A02 2020: 25.9
2019: 22.75
20 QHT09 Công nghệ sinh học B00 2020: 25.9
2019: 22.75
21 QHT09 Công nghệ sinh học D08 2020: 25.9
2019: 22.75
22 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00 2020: 24.8
2019: 21.75
23 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học B00 2020: 24.8
2019: 21.75
24 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học D07 2020: 24.8
2019: 21.75

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247