Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm 2020

Kết thúc 2 ngày thi 18 - 19/7, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra an toàn, đúng quy chế, tình hình an ninh trật tự đảm bảo.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An 2020 đã được Sở GD Nghệ An công bố vào chiều tối ngày 17/8. Xem và tra cứu điểm chuẩn phía dưới.

Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm 2020 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Nghệ An năm 2020

Tỉnh: Nghệ An - 2020

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Huỳnh Thúc Kháng 38.5
2 THPT Thanh Chương 1 23.1
3 THPT Đặng Thai Mai 13.4
4 THPT Đặng Thúc Hứa 15.2
5 THPT Nguyễn Sỹ Sách 16.5
6 THPT Thanh Chương 3 13.2
7 THPT Nguyễn Cảnh Chân 13.3
8 THPT Bắc Yên Thành 18.9
9 THPT Nam Yên Thành 13.5
10 THPT Phan Đăng Lưu 16.9
11 THPT Phan Thúc Trực 13.9
12 THPT Đô Lương 1 29.5
13 THPT Đô Lương 3 24.7
14 THPT Đô Lương 4 24.3
15 THPT Nam Đàn 24
16 THPT Kim Liên 10.9
17 THPT Nguyễn Xuân Ôn 19.7
18 THPT Diễn Châu 2 20.9
19 THPT Diễn Châu 4 20.4
20 THPT Diễn Châu 3 22.4

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Sở GD-ĐT Nghệ An công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!