Đề án tuyển sinh Đại học Thủ Dầu Một năm 2023

➤ Thông tin tuyển sinh Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 đầy đủ và chi tiết nhất

Tải về đề án tuyển sinh

Trường: Đại học Đại học Thủ Dầu MộtXem điểm chuẩn

Mã trường: TDM

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NĂM 2023:

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

2. Điều kiện trúng tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đạt điểm chuẩn trúng tuyển của ngành.

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh:

5. Các ngành tuyển sinh năm 2023:


6. Nguyên tắc xét tuyển: Điểm trúng tuyển được xét theo từng ngành, xét kết quả từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. (Điểm không nhân hệ số)

Xem thêm điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một