Đề án tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023

➤ Thông tin tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 đầy đủ và chi tiết nhất

Tải về đề án tuyển sinh

Trường: Đại học Học viện Báo chí và Tuyên truyềnXem điểm chuẩn

Mã trường: HBT

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023:

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về chỉ tiêu, ngành xét tuyển và các điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023, dự kiến như sau:

Xem thêm điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền