Đề án tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2023

➤ Thông tin tuyển sinh Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai năm 2023 đầy đủ và chi tiết nhất

Tải về đề án tuyển sinh

Trường: Đại học Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào CaiXem điểm chuẩn

Mã trường: DTP

THÔNG TIN TUYỂN SINH PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI NĂM 2023:

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; Đối với người nước ngoài có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương và có chứng chỉ Tiếng Việt;

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;

- Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai;

+ Có đủ sức khỏe để học tấp theo quy định hiện hành;

+ Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT;

- Ngoài ra, còn xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

5. Ngưỡng đầu vào

5.1. Đại học hệ chính quy

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT:

+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT có tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp đăng ký xét tuyển) ghi trong học bạ lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15 điểm trở lên.

+ Riêng đối với các ngành đào tạo giáo viên (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học): Học sinh đã tốt nghiệp THPT có lực học lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Riêng đối với các ngành đào tạo giáo viên (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học) theo ngưỡng đầu vào của Bộ GDĐT công bố hàng năm.

- Tuyển thẳng: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

5.2. Cao đẳng hệ chính quy (giáo dục Mầm non)

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT: Học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đặt từ 6,5 điểm trở lên.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: gngành Giáo dục Mầm non theo ngưỡng đầu vào của Bộ GDĐT công bố hàng năm.

- Tuyển thẳng: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Xem thêm điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai
Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247