Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Bach Khoa – Dai Hoc Da Nang nam 2023

 Điểm chuẩn vào trường Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2023

Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Xem chi tiết điểm chuẩn học bạ, kết quả thi tốt nghiệp THPT, đánh giá tư duy phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A00; D07; B00 23.33
2 7420201A Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược A00; D07; B00 23.45
3 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01 25.45
4 7480118VM Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT A01; D07 20.33
5 7480201 Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) A00; A01 25.86
6 7480201A Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) A00; A01; D28 25
7 7480201B Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo A00; A01 26.45
8 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00; A01 17
9 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01 22.5
10 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01 22
11 7510701 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu A00; D07 21.75
12 7520103A Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực A00; A01 22.4
13 7520103B Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không A00; A01 23.1
14 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 24.55
15 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01 19.25
16 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 17
17 7520122 Kỹ thuật Tàu thủy A00; A01 17
18 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01 25.05
19 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01 22.4
20 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 24.05
21 7520207VM Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông A01; D07 17.5
22 7520216 Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa A00; A01 25.3
23 7520301 Kỹ thuật hóa học A00; D07 21.3
24 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; D07; B00 17.5
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00 22.1
26 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 22
27 7580201 Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp A00; A01 18.6
28 7580201A Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng A00; A01 17
29 7580201B Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh A00; A01 17
30 7580201C Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng A00; A01 17
31 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01 17
32 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 18
33 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01 17
34 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01 20
35 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; D07; B00 17
36 PFIEV Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) A00; A01 21
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01 28.4
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; D07; B00 27.2
3 7420201A Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược A00; D07; B00 27.74
4 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00; A01 18.73
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01 26.77
6 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01 25.94
7 7510701 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu A00; D07 26.15
8 PFIEV Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) A00; A01 26.68
9 7520103A Kỹ thuật Cơ khí, Chuyên ngành Cơ khí động lực A00; A01 26.45
10 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 27.65
11 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01 24.42
12 7520122 Kỹ thuật Tàu thủy A00; A01 19.06
13 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01 26.8
14 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 27.41
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 28.19
16 7520301 Kỹ thuật hóa học A00; D07 26.6
17 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; D07; B00 20.35
18 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.25
19 7520103B Kỹ thuật Cơ khí, chuyên nghành Cơ khí hàng không A00; A01 26.78
20 7520207VM Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông A01; D07 23.21
21 7480118VM Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT A01; D07 25.06
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00 26.66
23 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 24.63
24 7580201 Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp A00; A01 23.8
25 7580201A Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng A00; A01 21.43
26 7580201B Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh A00; A01 22.01
27 7580201C Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng A00; A01 23.49
28 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01 18.68
29 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 19.17
30 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01 25.36
31 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01 21.11
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; D07; B00 23.91
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét học bạ năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học 50.61
2 7480106 Kỹ thuật máy tính 67.85
3 7480201 Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) 69.13
4 7510202 Công nghệ chế tạo máy 51.47
5 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử 58.25
6 7520201 Kỹ thuật Điện 52.04
7 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 57.87
8 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 67.48
9 7580201 Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp 50
10 7420201A Công nghệ sinh học, chuyên ngành Còng nghệ sinh học Y Dược 51.91
11 7480118VM Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT 55.06
12 7480201A Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) 61.97
13 7480201B Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 72.97
14 7520103A Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực 55.25
15 7520103B Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không 50
16 7520207VM Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông 50
17 PFIEV Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) 52.04
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét điểm tư duy ĐHBKHN năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com