Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2020, Xem diem chuan Dai Hoc Bach Khoa – Dai Hoc Da Nang nam 2020

 Điểm chuẩn vào trường Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2020

Năm 2020, trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng tuyển sinh 2595 chỉ tiêu, tuyển sinh theo 4 phương thức: Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Xét tuyển học bạ; Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM và tuyển sinh theo đề án riêng của trường. 

Điểm sàn của trường theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dao động từ 15 đến 18 điểm tùy từng ngành đào tạo.

Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2020 được công bố ngày 4/10, xem chi tiết dưới đây.

Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng - 2020

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học 23 TO>=8;HO>=6,75;TTNV<=3
2 7480201CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) 25.65 TO>=8,4;LI>=7,75;TTNV<=4
3 7480201CLC1 Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) 25.65 TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=2
4 7480201 Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) 27.5 TO>=9;HO>=8,75;TTNV<=5
5 7510105 Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng 19.3 TO>=6,8;LI>=7;TTNV<=2
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy 24 TO>=8;LI>=6,75;TTNV<=2
7 7510601 Quản lý công nghiệp 23 TO>=8;LI>=6,5;TTNV<=1
8 7510701 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 20.05 TO>=7,8;HO>=7;TTNV<=4
9 7520103CLC Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) 20 TO>=7,4;LI>=6,75;TTNV<=4
10 7520102A Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực 24.65 TO>=8,4;LI>=7,5;TTNV<=1
11 7520114CLC Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) 23.25 TO>=8;LI>=7,5;TTNV<=4
12 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 25.5 TO>=9;LI>=7,75;TTNV<=3
13 7520115CLC Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) 16.15 TO>=7,4;LI>=5,5;TTNV<=2
14 7520115 Kỹ thuật nhiệt 22.25 TO>=7;LI>=7;TTNV<=3
15 7520122 Kỹ thuật tàu thủy 17.5 TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=4
16 7520201CLC Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) 19.5 TO>=6,4;LI>=5,5;TTNV<=1
17 7520201 Kỹ thuật điện 24.35 TO>=8,6;LI>=7,5;TTNV<=1
18 7520207CLC Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) 19.8 TO>=7,8;LI>=6;TTNV<=1
19 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 24.5 TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=3
20 7520216CLC Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) 24.9 TO>=8,2;LI>=8;TTNV<=3
21 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 26.55 TO>=8,8;LI>=8;TTNV<=1
22 7520301 Kỹ thuật hóa học 21 TO>=6;HO>=7,5;TTNV<=1
23 7520320 Kỹ thuật môi trường 16.55 TO>=6,8;HO>=4,5;TTNV<=4
24 7540101CLC Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 17.1 TO>=7,6;HO>=4;TTNV<=1
25 7540101 Công nghệ thực phẩm 24.5 TO>=8;HO>=8;TTNV<=2
26 7580101CLC Kiến trúc (Chất lượng cao) 21.5 NK1>=6;TO>=8;TTNV<=1
27 7580101 Kiến trúc 21.85 NK1>=5,75;TO>=8,2;TTNV<=2
28 7580201CLC Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) 17.1 TO>=5,6;LI>=5;TTNV<=5
29 7580201 Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN 23.75 TO>=8;LI>=7,25;TTNV<=1
30 7580201A Kỹ thuật XD-CN Xây dựng Tin học xây dựng 20.9 TO>=6,4;LI>=7,5;TTNV<=1
31 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 17.6 TO>=7,4;LI>=6,5;TTNV<=6
32 7580205CLC Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) 16.75 TO>=6;LI>=3,5;TTNV<=2
33 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông 19.3 TO>=6,2;LI>=4,5;TTNV<=3
34 7580301CLC Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) 18.5 TO>=7;LI>=5,5;TTNV<=1
35 7580301 Kinh tế xây dựng 22.1 TO>=8,6;LI>=5,75;TTNV<=4
36 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.2 TO>=8,2;HO>=2,75;TTNV<=7
37 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 17.5 TO>=6;LI>=4,25;TTNV<=1
38 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.5 TO>=6;LI>=3,25;TTNV<=3
39 7905206 Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông 16.88 N1>=5,8;TO>=5,4;TTNV<=1
40 7905216 Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng 18.26 N1>=5,6;TO>=7,4;TTNV<=3
41 PFIEV Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) 18.88 TO>=8;LI>=3,75;TTNV<=3
42 7480201CLC2 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên nghành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 25.65 TO>=9,4;LI>=8,75;TTNV<=2
43 7520103B Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không 24 TO>=8;LI>=7,75;TTNV<=1
44 7480106 Kỹ thuật máy tính 25.65 TO>=8,4;LI>=8,25;TTNV<=3
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2019
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510701 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 23
2 7420201 Công nghệ sinh học 25.75
3 7540101 Công nghệ thực phẩm 25.75
4 7540101CLC Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 18
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy 22
6 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 18
7 PFIEV Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) 18
8 7905206 Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông 18
9 7905216 Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng 18
10 7580101 Kiến trúc 18
11 7580101CLC Kiến trúc (Chất lượng cao) 18
12 7580301 Kinh tế xây dựng 23
13 7580301CLC Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) 18
14 7520103B Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không 26
15 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16
16 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 27.5
17 7520216CLC Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) 24
18 7520201 Kỹ thuật điện 24.5
19 7520201CLC Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) 18
20 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 25
21 7520207CLC Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) 18
22 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 16
23 7520301 Kỹ thuật hóa học 18
24 7480106 Kỹ thuật máy tính 26
25 7520122 Kỹ thuật tàu thủy 16
26 7580201CLC Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) 18
27 7580201 Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) 22.75
28 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 16
29 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 25
30 7520114CLC Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) 19
31 7520103A Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực 24.5
32 7520103CLC Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) 18
33 7520320 Kỹ thuật môi trường 16
34 7520115 Kỹ thuật nhiệt 21
35 7520115CLC Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) 16
36 7580201A Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) 20
37 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18
38 7580205CLC Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) 18
39 7510601 Quản lý công nghiệp 20
40 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường 18
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2019

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020
246 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Bach Khoa – Dai Hoc Da Nang 2020 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com