Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 2021-2022, Xem diem chuan Dai hoc Cong Nghe Thong Tin va Truyen Thong – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2021-2022

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên tuyển thí sinh theo phương thức xét học bạ và xét điểm thi Tốt nghiệp THPT 2021. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của trường cao nhất năm nay là 19 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét theo học bạ phía dưới.

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên - 2021

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 17
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 18
3 7480101_T Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn A00; C01; C14; D01 18
4 7480201_T An Toàn thông tin A00; C01; C14; D01 17
5 7480201_M Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 17
6 7480201_H Hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01 17
7 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D01 18
8 7520119 Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot A00; C01; C14; D01 17
9 7510212 Công nghệ ô tô và giao thông thông minh A00; C01; C14; D01 17
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01 16
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; C01; C14; D01 16
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C01; C14; D01 18
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 16
14 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; C01; C14; D01 17
15 7310112 Kinh tế số A00; C01; C14; D01 17
16 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01 17
17 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 17
18 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 17
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; C01; C14; D01 17
20 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 18
21 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 16
22 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 17
23 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) A00; C01; C14; D01 19
24 7480201_CLC Công nghệ thông tin (chất lượng cao) A00; C01; C14; D01 19
25 7510302_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 16
26 7510212_JAP Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 17
27 7510301_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 16
28 7520119_JAP Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 17
29 7510303_JAP Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
30 7480108_JAP Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 16
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 18
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 18
3 7480101_T Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn A00; C01; C14; D01 18
4 7480201_T An Toàn thông tin A00; C01; C14; D01 18
5 7480201_M Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 18
6 7480201_H Hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01 18
7 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D01 18
8 7520119 Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot A00; C01; C14; D01 18
9 7510212 Công nghệ ô tô và giao thông thông minh A00; C01; C14; D01 18
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01 18
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; C01; C14; D01 18
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C01; C14; D01 18
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 18
14 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; C01; C14; D01 18
15 7310112 Kinh tế số A00; C01; C14; D01 18
16 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01 18
17 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 18
18 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 18
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; C01; C14; D01 18
20 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 18
21 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 18
22 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 18
23 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) A00; C01; C14; D01 20
24 7480201_CLC Công nghệ thông tin (chất lượng cao) A00; C01; C14; D01 20
25 7510302_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
26 7510212_JAP Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
27 7510301_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
28 7520119_JAP Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
29 7510303_JAP Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
30 7480108_JAP Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) A00; C01; C14; D01 18
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin ---
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
3 7480101_T Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn ---
4 7480201_T An Toàn thông tin ---
5 7480201_M Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ---
6 7480201_H Hệ thống thông tin ---
7 7480101 Khoa học máy tính ---
8 7520119 Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot ---
9 7510212 Công nghệ ô tô và giao thông thông minh ---
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ---
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ---
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ---
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính ---
14 7520212 Kỹ thuật y sinh ---
15 7310112 Kinh tế số ---
16 7340122_TD Marketing số ---
17 7340122 Thương mại điện tử ---
18 7340406 Quản trị văn phòng ---
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý ---
20 7210403 Thiết kế đồ họa ---
21 7320104 Truyền thông đa phương tiện ---
22 7320106 Công nghệ truyền thông ---
23 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) ---
24 7480201_CLC Công nghệ thông tin (chất lượng cao) ---
25 7510302_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) ---
26 7510212_JAP Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) ---
27 7510301_JAP Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) ---
28 7520119_JAP Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) ---
29 7510303_JAP Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) ---
30 7480108_JAP Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) ---
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022
256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai hoc Cong Nghe Thong Tin va Truyen Thong – Dai Hoc Thai Nguyen 2021-2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247