Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pham TPHCM nam 2022

 Điểm chuẩn vào trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI) sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho 3.500 chỉ tiêu vào 34 ngành đào tạo năm 2022.

Điểm chuẩn năm 2022 Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9, xem chi tiết điểm chuẩn theo điểm tốt nghiệp THPT, học bạ, ĐGNL TPHCM phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM - 2022

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 22.25
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 23.5
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 19.75
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 19.75
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 17.25
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 16
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 17.5
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 16
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 21
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 17.25
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 16
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 16
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 21
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 16
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 22.5
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 21.75
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 20.5
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 23.5
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 23.5
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 23.5
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 24
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 23
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 24
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 23
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 23.5
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 23
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 16.5
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 16.5
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 22.5
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 22.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 21.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 21.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 22 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 27 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 22.75 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 25.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 24.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 22.25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 10, 11 và HKI lớp 12
33 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 23 HB cả năm lớp 12
34 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.5 HB cả năm lớp 12
35 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 21 HB cả năm lớp 12
36 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 21 HB cả năm lớp 12
37 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 22.5 HB cả năm lớp 12
38 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 12
39 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 12
40 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23 HB cả năm lớp 12
41 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 23.5 HB cả năm lớp 12
42 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 20 HB cả năm lớp 12
43 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23.5 HB cả năm lớp 12
44 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 23 HB cả năm lớp 12
45 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 12
46 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 21 HB cả năm lớp 12
47 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 22 HB cả năm lớp 12
48 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 20 HB cả năm lớp 12
49 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 27.5 HB cả năm lớp 12
50 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 23.5 HB cả năm lớp 12
51 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 24.5 HB cả năm lớp 12
52 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 26 HB cả năm lớp 12
53 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 12
54 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 25.75 HB cả năm lớp 12
55 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 25.75 HB cả năm lớp 12
56 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 25.25 HB cả năm lớp 12
57 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 27.5 HB cả năm lớp 12
58 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 26.75 HB cả năm lớp 12
59 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 26.5 HB cả năm lớp 12
60 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 12
61 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 22.5 HB cả năm lớp 12
62 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 22.5 HB cả năm lớp 12
63 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 25 HB cả năm lớp 12
64 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 24 HB cả năm lớp 12
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 600
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 700
3 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D07 600
4 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00; A01; D01; D10 600
5 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 600
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; B00 600
7 7520115 Kỹ thuật Nhiệt A00; A01; D01; D07 600
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 600
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 600
10 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 600
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 600
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D07; B00 600
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D07; B00 600
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07; B00 600
15 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D07; B00 600
16 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; D07; B00 600
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D07; B00 750
18 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00; A01; D01; D10 600
19 7540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP A00; A01; D07; B00 600
20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D10 680
21 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D10 680
22 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 700
23 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D10 650
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D10 600
25 7340115 Marketing A00; A01; D01; D10 730
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 700
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 730
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D10 600
29 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00; A01; D07; B00 600
30 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00; A01; D07; B00 600
31 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D10 600
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D10 600
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247