Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM 2020, Xem diem chuan Dai Hoc Cong Nghiep TPHCM nam 2020

     Điểm chuẩn vào trường Đại học công nghiệp TPHCM năm 2020

Năm 2020, trường Đại học công nghiệp TPHCM sử dụng 4 phương thức tuyển sinh, trong đó, trường dành 60% đến 85% trong tổng chỉ tiêu: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Tại cơ sở TP.HCM, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thấp nhất là 16 điểm, còn đối với phân hiệu Quảng Ngãi-tỉnh Quảng Ngãi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành là 15 điểm. 

Điểm chuẩn vào trường Đại học công nghiệp TPHCM năm 2019 từ 16 đến 21.5 điểm tính theo thang điểm 30. 

Dự kiến, điểm chuẩn Đại học công nghiệp TPHCM năm 2020 được công bố ngày 5/10.


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Công Nghiệp TPHCM - 2019

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D90 19.5
2 7510301C Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 16.5
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, C01, D90 17.5
4 7510302C Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 16
5 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, C01, D90 17.5
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D90 19.5
7 7510201C Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 17.5
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D90 19.5
9 7510203C Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 16
10 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D90 17.5
11 7510202C Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 16
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D90 21.5
13 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, C01, D90 17
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D90 17
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D90 17
16 7540204 Công nghệ dệt, may A00, C01, D01, D90 18
17 7210404 Thiết kế thời trang A00, C01, D01, D90 17.25
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, C01, D01, D90 19.5
19 7480103C Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, C01, D01, D90 17.5
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, D07, D90 17
21 7510401C Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 16
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 18.5
23 7540101C Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 16
24 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm A00, B00, D07, D90 17
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, D07, D90 17
26 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D90 17
27 7420201C Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 17
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, C02, D07 17
29 7510406C Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, C02, D07 17
30 7850103 Quản lý đất đai A01, C01, D01, D96 17
31 7850201 Bảo hộ lao động A01, B00, C01, D07 21.5
32 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 19
33 7340301C Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, A01, D01, D90 16.5
34 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, C01, D01, D90 18.5
35 7340201C Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, C01, D01, D90 16.5
36 7340115 Marketing A01, C01, D01, D96 19.5
37 7340115C Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 17
38 7340101 Quản trị kinh doanh A01, C01, D01, D96 19.5
39 7340101C Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 17
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, C01, D01, D96 20
41 7340120 Kinh doanh quốc tế A01, C01, D01, D96 20.5
42 7340120C Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 18
43 7340122 Thương mại điện tử A01, C01, D01, D90 19.5
44 7380107 Luật kinh tế A00, C00, D01, D96 21
45 7380108 Luật quốc tế A00, C00, D01, D96 19.5
46 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D96 19.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2018
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D90 24.5
2 7510301C Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 21
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, C01, D90 23
4 7510302C Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 20
5 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, C01, D90 23
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D90 26
7 7510201C Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 23
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D90 25.75
9 7510203C Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 21
10 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D90 24.5
11 7510202C Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 20
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D90 27
13 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, C01, D90 22
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D90 24
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D90 20
16 7540204 Công nghệ dệt, may A00, C01, D01, D90 24.5
17 7210404 Thiết kế thời trang A00, C01, D01, D90 23
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, C01, D01, D90 25
19 7480103C Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, C01, D01, D90 23.5
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, D07, D90 20
21 7510401C Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 19.5
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 27
23 7540101C Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 22.25
24 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm A00, B00, D07, D90 22.25
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, D07, D90 22
26 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D90 24.75
27 7420201C Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 19.5
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, C02, D07 19.5
29 7510406C Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, C02, D07 19.5
30 7850103 Quản lý đất đai A01, C01, D01, D96 19.5
31 7850201 Bảo hộ lao động A01, B00, C01, D07 19.5
32 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 25
33 7340301C Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, A01, D01, D90 24
34 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, C01, D01, D90 25.5
35 7340201C Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, C01, D01, D90 22
36 7340115 Marketing A01, C01, D01, D96 26
37 7340115C Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 23
38 7340101 Quản trị kinh doanh A01, C01, D01, D96 26
39 7340101C Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 23
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, C01, D01, D96 26.5
41 7340120 Kinh doanh quốc tế A01, C01, D01, D96 27.25
42 7340120C Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 25
43 7340122 Thương mại điện tử A01, C01, D01, D90 26
44 7380107 Luật kinh tế A00, C00, D01, D96 26.75
45 7380108 Luật quốc tế A00, C00, D01, D96 25.25
46 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D96 25.25
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2018

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020
244 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2019

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep TPHCM 2020 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!