Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Cong Nghiep TPHCM nam 2023

Điểm chuẩn vào trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2023 tuyển sinh đào tạo 45 ngành với 4 phương thức xét tuyển: kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, ưu tiến xét tuyển thẳng, kết quả thi ĐGNL ĐHQGTPHCM.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào tối 22/8. Xem chi tiết điểm chuẩn các phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, ĐGNL ĐHQGHCM phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Công Nghiệp TPHCM - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, A01; C01; D01; D96 24.25
2 7340115 Marketing A01; C01; D01; D96 25
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; - Quản trị khách sạn; - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, A01; C01; D01; D96 22
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 26
5 7340122 Thương mại điện tử A01; C01; D01; D90 24.75
6 7340201 Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp, A00; A01; D01; D96 23.75
7 7340301 Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán, A00; A01; D01; D96 22.75
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D96 22.5
9 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D96 23.75
10 7380108 Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 22
11 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 22.25
12 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D90 20.5
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D90 23.75
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D90 23.75
15 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D90 19
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh, A00; A01; C01; D90 23.5
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo, A00; A01; C01; D90 21
18 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạ0ứng dụng, A00; A01; C01; D90 20.75
19 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D90 23.25
20 7480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin và chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Quản lý đô thị thông minh và bền vừng, A00; A01; D01; D90 25.25
21 7720201 Dược học A00; B00; D07; C08 23
22 7510401 Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa dược; kỹ thuật hóa phân tích, A00; B00; D07; C02 19
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 19.25
24 7420201 Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ, A00; B00; D07; D90 22
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; D07; D90 19
26 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm A00; B00; D07; D90 19
27 7210404 Thiết kế thời trang A00; C01; D01; D90 22.75
28 7540204 Công nghệ dệt, may A00; C01; D01; D90 19
29 7580201 kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 19
30 7580205 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D90 19
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00; C02; D90; D96 19
32 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường, B00; C02; D90; D96 19
33 7850103 Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, A01; C01; D01; D96 19
34 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 22.5
35 7340101C Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, A01; C01; D01; D96 21.25 Chương trình Chất lượng cao
36 7340115C Marketing A01; C01; D01; D96 22.25 Chương trình Chất lượng cao
37 7340120C Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 23 Chương trình Chất lượng cao
38 7340201C Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp A00; A01; D01; D96 21.5 Chương trình Chất lượng cao
39 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Chất lượng cao
40 7340302C Kiểm toán A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Chất lượng cao
41 7380107C Luật kinh tế A00; C00; D01; D96 23 Chương trình Chất lượng cao
42 7380108C Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 20.5 Chương trình Chất lượng cao
43 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 20 Chương trình Chất lượng cao
44 7510202C Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D90 19 Chương trình Chất lượng cao
45 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D90 20 Chương trình Chất lượng cao
46 7510205C Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D90 22 Chương trình Chất lượng cao
47 7510206C Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D90 18 Chương trình Chất lượng cao
48 7510303C Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh, A00; A01; C01; D90 20.5 Chương trình Chất lượng cao
49 7510301C Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo, A00; A01; C01; D90 19 Chương trình Chất lượng cao
50 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tứ - viễn thông Chương trình chất lượng cao gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông, A00; A01; C01; D90 18 Chương trình Chất lượng cao
51 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D90 21.75 Chương trình Chất lượng cao
52 7480201C Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình chất lượng cao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin, A00; A01; D01; D90 23.5 Chương trình Chất lượng cao
53 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; C02 18 Chương trình Chất lượng cao
54 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 18 Chương trình Chất lượng cao
55 7420201C Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ, A00; B00; D07; D90 18 Chương trình Chất lượng cao
56 7340301Q Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Chất lượng cao
57 7340302Q Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ICAEW A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Chất lượng cao
58 7340101K Quản trị kinh doanh A01; C01; D01; D96 21.25 Chương trình Liên kết Quốc tế
59 7340115K Marketing A01; C01; D01; D96 22.25 Chương trình Liên kết Quốc tế
60 7340301K Kế toán A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Liên kết Quốc tế
61 7340201K Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 21.5 Chương trình Liên kết Quốc tế
62 7850101K Quản lý tài nguyên và môi trường B00; C02; D90; D96 19 Chương trình Liên kết Quốc tế
63 7220201K Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 22.5 Chương trình Liên kết Quốc tế
64 7480101K Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 23.5 Chương trình Liên kết Quốc tế
65 7340120K Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 23 Chương trình Liên kết Quốc tế
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D96; C01 27
2 7340115 Marketing A01; D01; D96; C01 28.5
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D96; C01 25
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 29
5 7340122 Thương mại điện tử A01; D01; D90; C01 27
6 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 27.25
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 26
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D96 26.5
9 7380107 Luật kinh tế A00; D01; D96; C00 28.25
10 7380108 Luật quốc tế A00; D01; D96; C00 26.25
11 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D90; C01 25 Chương trình CLC
12 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D90; C01 23
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D90; C01 24.5
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D90; C01 26.5
15 7510206 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) A00; A01; D90; C01 22
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D90; C01 26
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D90; C01 24
18 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D90; C01 23
19 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; D90; C01 25.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 27.5
21 7720201 Dược học A00; B00; D07; C08 27.5
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07; C02 22
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D90; D07 25
24 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D90; D07 26
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; D90; D07 23.75
26 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm A00; B00; D90; D07 23
27 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D90; C01 24.5
28 7540204 Công nghệ dệt, may A00; D01; D90; C01 22
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D90; C01 22.5
30 7580205 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D90; C01 21
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00; D96; D90; C02 21
32 7850103 Quản lý đất đai A01; D01; D96; C01 21
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D90; D14; D15 25.5
34 7340101C Quản trị kinh doanh A01; D01; D96; C01 25 Chương trình CLC
35 7340115C Marketing A01; D01; D96; C01 26 Chương trình CLC
36 7340120C Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 26 Chương trình CLC
37 7340201C Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 25 Chương trình CLC
38 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình CLC
39 7340302C Kiểm toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình CLC
40 7380107C Luật Kinh tế A00; D01; D96; C00 26 Chương trình CLC
41 7380108C Luật quốc tế A00; D01; D96; C00 23 Chương trình CLC
42 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
43 7510202C Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D90; C01 22.5 Chương trình CLC
44 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D90; C01 23.5 Chương trình CLC
45 7510205C Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D90; C01 24.5 Chương trình CLC
46 7510206C Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) A00; A01; D90; C01 21 Chương trình CLC
47 7510303C Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D90; C01 24.5 Chương trình CLC
48 7510301C Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
49 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D90; C01 21 Chương trình CLC
50 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
51 7480201C Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 26 Chương trình CLC
52 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07; C02 21 Chương trình CLC
53 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D90; D07 23 Chương trình CLC
54 7420201C Công nghệ sinh học A00; B00; D90; D07 23 Chương trình CLC
55 7220201K Ngôn ngữ Anh D01; D96; D14; D15 25.5 Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University
56 7850101K Quản lý tài nguyên và môi trường B00; D96; D90; C02 21 Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University
57 7480101K Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 26 Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University
58 7340201K Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 25 Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University
59 7340101K Quản trị kinh doanh A01; D01; D96; C01 25 Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University
60 7340115K Marketing A01; D01; D96; C01 26 Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University
61 7340120K Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 26 Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University
62 7340301Q Kế toán A00; A01; D01; D96 23 Chương trình CLC tích hợp chứng chỉ ACCA
63 7340301K Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University
64 7340302Q Kiểm toán A00; A01; D01; D96 23 Chương trình CLC tích hợp chứng chỉ ICAEW
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét học bạ năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 800
2 7340115 Marketing 830
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 750
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 900
5 7340122 Thương mại điện tử 810
6 7340201 Tài chính ngân hàng 785
7 7340301 Kế toán 765
8 7340302 Kiểm toán 790
9 7380107 Luật Kinh tế 800
10 7380108 Luật quốc tế 750
11 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 750
12 7510202 Công nghệ chế tạo máy 700
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 780
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 800
15 7510206 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) 650
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 800
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 760
18 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 660
19 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 800
20 7480201 Công nghệ thông tin 850
21 7720201 Dược học 830
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 670
23 7540101 Công nghệ thực phẩm 700
24 7420201 Công nghệ sinh học 720
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 650
26 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 660
27 7210404 Thiết kế thời trang 700
28 7540204 Công nghệ dệt, may 650
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng 670
30 7580205 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 690
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 680
32 7850103 Quản lý đất đai 680
33 7220201 Ngôn ngữ Anh 720
34 7340101C Quản trị kinh doanh 675 Chương trình CLC
35 7340115C Marketing 700 Chương trình CLC
36 7340120C Kinh doanh quốc tế 720 Chương trình CLC
37 7340201C Tài chính ngân hàng 670 Chương trình CLC
38 7340301C Kế toán 650 Chương trình CLC
39 7340302C Kiểm toán 660 Chương trình CLC
40 7380107C Luật Kinh tế 680 Chương trình CLCCN
41 7380108C Luật quốc tế 665 Chương trình CLCCN
42 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí 680 Chương trình CLC
43 7510202C Công nghệ chế tạo máy 655 Chương trình CLC
44 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 680 Chương trình CLC
45 7510205C Công nghệ kỹ thuật ô tô 730 Chương trình CLC
46 7510206C Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) 660 Chương trình CLC
47 7510303C Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 720 Chương trình CLC
48 7510301C Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 660 Chương trình CLC
49 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 650 Chương trình CLC
50 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính 700 Chương trình CLC
51 7480201C Công nghệ thông tin 765 Chương trình CLC
52 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học 650 Chương trình CLC
53 7540101C Công nghệ thực phẩm 665 Chương trình CLC
54 7420201C Công nghệ sinh học 665 Chương trình CLC
55 7220201K Ngôn ngữ Anh 720 Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ
56 7850101K Quản lý tài nguyên và môi trường 680 Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ
57 7480101K Khoa học máy tính 700 Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ
58 7340201K Tài chính ngân hàng 670 Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ
59 7340101K Quản trị kinh doanh 675 Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ
60 7340115K Marketing 700 Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ
61 7340120K Kinh doanh quốc tế 720 Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ
62 7340301K Kế toán 650 Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ
63 7340301Q Kế toán 675 Chương trình CLCTích hợp chứng chỉ ACCA
64 7340302Q Kiểm toán 675 Chương trình CLCTích hợp chứng chỉ ICAEW
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com