Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Cong Nghiep TPHCM nam 2022

     Điểm chuẩn vào trường Đại học công nghiệp TPHCM năm 2021

Năm 2021, trường Đại học công nghiệp TPHCM sử dụng 4 phương thức tuyển sinh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là 18.5 điểm với các ngành đại trà, 17.5 điểm đối với ngành CLC. Còn đối với phân hiệu Quảng Ngãi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành là 16 điểm.

Điểm chuẩn Đại học công nghiệp TPHCM năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Công Nghiệp TPHCM - 2021

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo A00; A01; C01; D90 23.5
2 7510303 Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. A00; A01; C01; D90 24.5
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D90 21
4 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D90 24.25
5 7510304 IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng A00; A01; C01; D90 20.5
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 23.5
7 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D90 24
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D90 22.25
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D90 25.5
10 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D90 19
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 21
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D90 18.5
13 7540204 Công nghệ dệt, may A00; C01; D01; D90 20.25
14 7210404 Thiết kế thời trang A00; C01; D01; D90 22.5
15 7480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững A00; C01; D01; D90 25.25
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 18.5
17 7510404 Kỹ thuật hóa phân tích A00; B00; D07; D90 18.5
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 23
19 7720497 Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm A00; B00; D07; D90 18.5
20 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; D07; D90 18.5
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D90 21
22 7850103 Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; C01; D01; D90 18.5
23 7850101 Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; C02; D90; D96 18.5
24 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 25
25 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D90 23.75
26 7340201 Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp A00; A01; D01; D90 25.5
27 7340101 Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01; C01; D01; D96 25.5
28 7340115 Marketing A01; C01; D01; D96 26
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01; C01; D01; D96 24
30 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 25.5
31 7340122 Thương mại điện tử A01; C01; D01; D90 25
32 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 24.5
33 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D96 26
34 7380108 Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 24.25
35 7510301C Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo A00; A01; C01; D90 19.5 Chương trình CLC
36 7510303C Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh A00; A01; C01; D90 21 Chương trình CLC
37 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00; A01; C01; D90 17.5 Chương trình CLC
38 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D90 19.5 Chương trình CLC
39 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 20 Chương trình CLC
40 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D90 19.5 Chương trình CLC
41 7510202C Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D90 18 Chương trình CLC
42 7480201C Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin A00; C01; D01; D90 23.25 Chương trình CLC
43 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 17.5 Chương trình CLC
44 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 17.5 Chương trình CLC
45 7420201C Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D90 17.5 Chương trình CLC
46 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D90 23 Chương trình CLC
47 7340302C Kiểm toán A00; A01; D01; D90 21.75 Chương trình CLC
48 7340201C Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp A00; A01; D01; D90 23.5 Chương trình CLC
49 7340101C Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. A01; C01; D01; D96 23.75 Chương trình CLC
50 7340115C Marketing A01; C01; D01; D96 24.5 Chương trình CLC
51 7340120C Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 24 Chương trình CLC
52 7380107C Luật kinh tế A00; C00; D01; D96 23.25 Chương trình CLC
53 7380108C Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 20 Chương trình CLC
54 7340101K Quản trị kinh doanh A01; C01; D01; D96 23.75 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
55 7340115K Marketing A01; C01; D01; D96 24.5 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
56 7340301K Kế toán A00; A01; D01; D90 23 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
57 7340201K Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 23.5 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
58 7850101K Quản lý tài nguyên và môi trường B00; C02; D90; D96 18.5 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
59 72202016 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 24.5 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
60 7480101K Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 23.25 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
61 7340120K Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 24 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo A00; A01; C01; D90 24
2 7510303 Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh A00; A01; C01; D90 24.5
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông A00; A01; C01; D90 22
4 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D90 23.5
5 7510304 IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng A00; A01; C01; D90 22
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 24
7 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D90 24
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D90 23
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D90 25.5
10 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D90 20.5
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 23
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D90 20
13 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01; D90 20.5
14 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D90 23
15 7480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững A00; A01; D01; D90 26
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 20
17 7510404 Kỹ thuật hóa phân tích A00; B00; D07; D90 21
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 24
19 7720497 Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm A00; B00; D07; D90 20
20 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm A00; B00; D07; D90 20
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D90 21
22 7850103 Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A01; C01; D01; D96 20
23 7850101 Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường. B00; C02; D90; D96 20
24 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 25
25 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D90 23
26 7340201 Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp A00; A01; D01; D90 25.5
27 7340101 Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. A01; C01; D01; D96 26
28 7340115 Marketing A01; C01; D01; D96 26
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01; C01; D01; D96 24
30 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 27
31 7340122 Thương mại điện tử A01; C01; D01; D90 24
32 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 24.5
33 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D96 26
34 7380108 Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 24
35 7510301C Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo A00; A01; C01; D90 21.5 Chương trình CLC
36 7510303C Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh A00; A01; C01; D90 22 Chương trình CLC
37 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00; A01; C01; D90 21 Chương trình CLC
38 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; D90 21 Chương trình CLC
39 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 22.5 Chương trình CLC
40 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D90 22 Chương trình CLC
41 7510202C Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D90 22 Chương trình CLC
42 7480201C Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin A00; C01; D01; D90 23 Chương trình CLC
43 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 21 Chương trình CLC
44 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 22 Chương trình CLC
45 7420201C Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D90 21 Chương trình CLC
46 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D90 21 Chương trình CLC
47 7340302C Kiểm toán A00; A01; D01; D90 21 Chương trình CLC
48 7340201C Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp A00; A01; D01; D90 22 Chương trình CLC
49 7340101C Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. A01; C01; D01; D96 22 Chương trình CLC
50 7340115C Marketing A01; C01; D01; D96 22 Chương trình CLC
51 7340120C Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 22 Chương trình CLC
52 7380107C Luật kinh tế A00; C00; D01; D96 22 Chương trình CLC
53 7380108C Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 21 Chương trình CLC
54 7340101K Quản trị kinh doanh A01; C01; D01; D96 20 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
55 7340115K Marketing A01; C01; D01; D96 20 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
56 7340301K Kế toán A00; A01; D01; D90 21 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
57 7340201K Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D90 20 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
58 7850101K Quản lý tài nguyên và môi trường B00; C02; D90; D96 21.5 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
59 72202016 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 20 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
60 7480101K Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 20.5 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
61 7340120K Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 20 Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ
62 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử A00; A01; C01; D90 18 Phân hiệu Quảng Ngãi
63 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 18 Phân hiệu Quảng Ngãi
64 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D90 18 Phân hiệu Quảng Ngãi
65 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; D01; D90 18 Phân hiệu Quảng Ngãi
66 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D90 18 Phân hiệu Quảng Ngãi
67 7340101 Quản trị kinh doanh A01; C01; D01; D96 18 Phân hiệu Quảng Ngãi
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo ---
2 7510303 Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. ---
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ---
4 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính ---
5 7510304 IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng ---
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí ---
7 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ---
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy ---
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô ---
10 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt ---
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng ---
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ---
13 7540204 Công nghệ dệt, may ---
14 7210404 Thiết kế thời trang ---
15 7480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững ---
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học ---
17 7510404 Kỹ thuật hóa phân tích ---
18 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
19 7720497 Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm ---
20 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm ---
21 7420201 Công nghệ sinh học ---
22 7850103 Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ---
23 7850101 Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường ---
24 7340301 Kế toán ---
25 7340302 Kiểm toán ---
26 7340201 Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp ---
27 7340101 Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ---
28 7340115 Marketing ---
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ---
30 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
31 7340122 Thương mại điện tử ---
32 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
33 7380107 Luật kinh tế ---
34 7380108 Luật quốc tế ---
35 7510301C Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo ---
36 7510303C Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh ---
37 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông ---
38 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính ---
39 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí ---
40 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ---
41 7510202C Công nghệ chế tạo máy ---
42 7480201C Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin ---
43 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học ---
44 7540101C Công nghệ thực phẩm ---
45 7420201C Công nghệ sinh học ---
46 7340301C Kế toán ---
47 7340302C Kiểm toán ---
48 7340201C Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp ---
49 7340101C Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. ---
50 7340115C Marketing ---
51 7340120C Kinh doanh quốc tế ---
52 7380107C Luật kinh tế ---
53 7380108C Luật quốc tế ---
54 7340101K Quản trị kinh doanh ---
55 7340115K Marketing ---
56 7340301K Kế toán ---
57 7340201K Tài chính ngân hàng ---
58 7850101K Quản lý tài nguyên và môi trường ---
59 72202016 Ngôn ngữ Anh ---
60 7480101K Khoa học máy tính ---
61 7340120K Kinh doanh quốc tế ---
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022
256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep TPHCM 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247