Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Kinh Te -Tai Chinh TPHCM nam 2022

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2021

Năm 2021, trường đại học Kinh tế Tài chính TPHCM thông báo tuyển sinh 3.495 chỉ tiêu, trong đó trường dành 65% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành năm nay dao động từ 18 - 20 điểm. 

Điểm chuẩn đại học Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2021 đã được công bố chiều ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây.

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM - 2021

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340115 Marketing A00; A01; D01; C00 24
2 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 24
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 23
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C01 23
5 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; C00 23
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 22
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C00 22
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 22
9 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 21
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C00 21
11 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 21
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 21
13 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; D01; C01 21
14 7310401 Tâm lý học D01; C00; D14; D15 21
15 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; C00 20
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 20
17 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; C00 20
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 20
19 7380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 20
20 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 20
21 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; C01 20
22 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 19
23 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 19
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 19
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 19
26 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 19
27 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 19
28 7320110 Quảng cáo A00; A01; D01; C00 19
29 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; C01 19
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340115 Marketing A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
2 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C01 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
5 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
9 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
11 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
13 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; D01; C01 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
14 7310401 Tâm lý học D01; C00; D14; D15 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
15 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
17 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
19 7380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
20 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
21 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; C01 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
22 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
23 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
26 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
27 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
28 7320110 Quảng cáo A00; A01; D01; C00 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
29 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; C01 18 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5)
30 7340115 Marketing A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
31 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
32 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
33 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C01 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
34 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
35 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
36 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
37 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
38 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
39 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
40 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
41 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
42 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; D01; C01 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
43 7310401 Tâm lý học D01; C00; D14; D15 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
44 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
45 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
46 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
47 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
48 7380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
49 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
50 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; C01 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
51 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
52 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
53 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
54 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
55 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
56 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
57 7320110 Quảng cáo A00; A01; D01; C00 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
58 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; C01 30 Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5)
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340115 Marketing A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
2 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 700 Đợt 20/8
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 750 Đợt 20/8
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C01 650 Đợt 20/8
5 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 700 Đợt 20/8
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 650 Đợt 20/8
9 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 750 Đợt 20/8
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
11 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 650 Đợt 20/8
13 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; D01; C01 650 Đợt 20/8
14 7310401 Tâm lý học D01; C00; D14; D15 650 Đợt 20/8
15 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
17 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 650 Đợt 20/8
19 7380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 750 Đợt 20/8
20 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
21 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; C01 650 Đợt 20/8
22 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 650 Đợt 20/8
23 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 650 Đợt 20/8
26 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 650 Đợt 20/8
27 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 700 Đợt 20/8
28 7320110 Quảng cáo A00; A01; D01; C00 650 Đợt 20/8
29 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; C01 650 Đợt 20/8
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022
256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te -Tai Chinh TPHCM 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247