Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Nong Lam TPHCM nam 2023

Điểm chuẩn vào trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tuyển 5.005 chỉ tiêu tại cơ sở chính tại TPHCM, Phân hiệu Gia Lai và Phân hiệu Ninh Thuận. 

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2023 đã được công bố vào ngày 23/8. Xem chi tiết điểm chuẩn xét theo kết quả học tập THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn ĐGNL phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) M00 17
2 7140201 Giáo dục Mầm non (Đại học) M00 19
3 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00; A01; B00; D08 19
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 23
5 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 22.25
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 22.25
7 7340101C Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) A00; A01; D01 22.25
8 7340116 Bất động sản A00; A01; A04; D01 20
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23
10 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00 22.25
11 7420201C Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) A01; D07; D08 22.25
12 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 16
13 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07 21.5
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 23
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 21.5
16 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) A00; A01; D07 21.5
17 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; D07 22.5
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D07 23
19 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 18.5
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 23
21 7519007 Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo A00; A01; D07 16
22 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D07 22
23 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 16
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D08 21.25
25 7540101C Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) A00; A01; B00; D08 21.25
26 7540101T Công nghệ thực phẩm (Chương trinh tiên tiến) A00; A01; B00; D08 21.25
27 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; B00; D07; D08 16
28 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00; D01 16
29 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D08 16
30 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 17
31 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D07; D08 17
32 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01 17
33 7620116 Phát triển nông thôn A00; A01; D01 16
34 7620201 Lâm học A00; B00; D01; D08 16
35 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; B00; D01; D08 16
36 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; D01; D08 16
37 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D07; D08 16
38 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 24
39 7640101T Thú y (Chương trinh tiên tiến) A00; B00; D07; D08 25
40 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 16.5
41 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A04; D01 18.75
42 7859002 Tài nguyên và du lịch sinh thái A00; B00; D01; D08 19
43 7859007 Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên A00; B00; D07; D08 16
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510203 CNKT cơ điện tử A00; A01; D07 22
2 7510201 CNKT cơ khí A00; A01; D07 20
3 7510201C CNKT cơ khí (CLC) A00; A01; D07 20
4 7510401 CNKT hóa học A00; A01; B00; D07 26
5 7519007 CNKT năng lượng tái tạo A00; A01; D07 20
6 7510206 CNKT nhiệt A00; A01; D07 20
7 7510205 CNKT ô tô A00; A01; D07 25
8 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00 26
9 7420201C Công nghệ sinh học CLC A01; D07; D08 26
10 7440301 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 23.78
11 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 25
12 7340116 Bất động sản A00; A01; A04; D01 22.58
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01 25
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 25
15 7340101C Quản trị kinh doanh CLC A00; A01; D01 25
16 7520216 Kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D07 24
17 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 22.81
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 26
19 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07 24
20 7859007 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên A00; B00; D07; D08 20.24
21 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A04; D01 22.85
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 24.36
23 7859002 Tài nguyên và Du lịch sinh thái A00; B00; D01; D08 23.34
24 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 27
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; D07; D08 22.75
26 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D07; D08 19
27 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01 19
28 7620201 Lâm học A00; B00; D01; D08 19.69
29 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00; B00; D01; D08 19.39
30 7620109 Nông học A00; B00; D07; D08 22
31 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D07; D08 20
32 7620116 Phát triển nông thôn A00; A01; D01 20.34
33 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; D01; D08 19.85
34 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00; D01 19.33
35 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; B00; D07; D08 21
36 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D08 25
37 7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) A00; A01; B00; D08 25
38 7540101T Công nghệ thực phẩm (CTTT) A00; A01; B00; D08 25
39 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00; A01; B00; D08 22.18
40 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 27.5
41 7640101T Thú y (CTTT) A00; B00; D07; D08 27.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét học bạ năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 700
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 700
3 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) 705
4 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 720
5 7519007 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 723
6 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 708
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 730
8 7420201 Công nghệ sinh học 730
9 7420201C Công nghệ sinh học (CLC) 730
10 7440301 Khoa học môi trường 716
11 7310101 Kinh tế 730
12 7340116 Bất động sản 700
13 7340301 Kế toán 730
14 7340101 Quản trị kinh doanh 730
15 7340101C Quản trị kinh doanh (CLC) 730
16 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 730
17 7520320 Kỹ thuật môi trường 723
18 7480201 Công nghệ thông tin 700
19 7480104 Hệ thống thông tin 701
20 7859007 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 728
21 7850103 Quản lý đất đai 712
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 704
23 7859002 Tài nguyên và Du lịch sinh thái 720
24 7220201 Ngôn ngữ Anh 800
25 7620112 Bảo vệ thực vật 708
26 7620105 Chăn nuôi 700
27 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 706
28 7620201 Lâm học 737
29 7620202 Lâm nghiệp đô thị 737
30 7620109 Nông học 705
31 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 731
32 7620116 Phát triển nông thôn 737
33 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 737
34 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 728
35 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản 734
36 7540101 Công nghệ thực phẩm 720
37 7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) 720
38 7540101T Công nghệ thực phẩm (CTTT) 720
39 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 721
40 7640101 Thú y 780
41 7640101T Thú y (CTTT) 780
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn xét điểm ĐGNL HCM năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com