Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2024, 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Van Hoa Ha Noi nam 2024, 2023

Điểm chuẩn vào trường HUC - Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2024

Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2024 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội là 1850. Nhà trường phân bổ chỉ tiêu theo các phương thức như sau: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 65% chỉ tiêu; xét học bạ THPT 15% chỉ tiêu; Các phương thức khác 20% chỉ tiêu.

Điểm chuẩn HUC - Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.

Tối 7/4, Đại học Văn hóa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn kết hợp học bạ với quy định của trường năm 2024 được cập nhật chi tiết phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2024, 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2024, 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2024

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Văn Hóa Hà Nội - 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220112A Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS C00 21.7
2 7220112A Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS D01; D78; D96; A16; A00 20.7
3 7220112B Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS C00 22.9
4 7220112B Văn hoá các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS D01; D78; D96; A16; A00 21.9
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D78; D96; A16; A00 32.93 Thang điểm 40
6 7229040A Văn hoá học -Nghiên cứu văn hóa C00 24.63
7 7229040A Văn hoá học -Nghiên cứu văn hóa D01; D78; D96; A16; A00 23.63
8 7229040B Văn hoá học - Văn hóa truyền thông C00 26.18
9 7229040B Văn hoá học - Văn hóa truyền thông D01; D78; D96; A16; A00 25.18
10 7229040C Văn hoá học - Văn hóa đối ngoại C00 24.68
11 7229040C Văn hoá học - Văn hóa đối ngoại D01; D78; D96; A16; A00 23.68
12 7229042A Quản lý văn hoá -Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 23.96
13 7229042A Quản lý văn hoá -Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01; D78; D96; A16; A00 22.96
14 7229042C Quản lý văn hoá -Quản lý di sản văn hóa C00 23.23
15 7229042C Quản lý văn hoá -Quản lý di sản văn hóa D01; D78; D96; A16; A00 22.23
16 7229042E Quản lý văn hoá -Tổ chức sự kiện văn hóa C00 26.13
17 7229042E Quản lý văn hoá -Tổ chức sự kiện văn hóa D01; D78; D96; A16; A00 25.13
18 7320101 Báo chí C00 26.85
19 7320101 Báo chí D01; D78; D96; A16; A00 25.85
20 7320201 Thông tin - Thư viện C00 21.75
21 7320201 Thông tin - Thư viện D01; D78; D96; A16; A00 20.75
22 7320205 Quản lý thông tin C00 24.4
23 7320205 Quản lý thông tin D01; D78; D96; A16; A00 22.4
24 7320305 Bảo tàng học C00 22.83
25 7320305 Bảo tàng học D01; D78; D96; A16; A00 21.83
26 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 23
27 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm D01; D78; D96; A16; A00 22
28 7380101 Luật C00 25.17
29 7380101 Luật D01; D78; D96; A16; A00 24.17
30 7810101A Du lịch - Văn hóa du lịch C00 25.41
31 7810101A Du lịch - Văn hóa du lịch D01; D78; D96; A16; A00 24.41
32 7810101B Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch C00 25.8
33 7810101B Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch D01; D78; D96; A16; A00 24.8
34 7810101C Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01; D78; D96; A16; A00 31.4 Thang điểm 40
35 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 26.5
36 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D78; D96; A16; A00 25.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7320101 Báo chí C00 29.51
2 7320305 Bảo tàng học C00 27.18
3 7810101C DL - Hướng dẫn du lịch Quốc tế D01 31.96
4 7810101B DL - Lữ hành, hướng dẫn du lịch C00 27.8
5 7810101A DL - Văn hóa du lịch C00 26.79
6 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 25.87
7 7380101 Luật C00 28.82
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 36.28
9 7229042A QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 26.2
10 7229042B QLVH - Quản lý di sản văn hóa C00 28.35
11 7229042D QLVH - Tổ chức sự kiện văn hóa C00 29.15
12 7320205 Quản lý thông tin C00 26.05
13 7810103A QTDVDL&LH - Quản trị kinh doanh du lịch C00 28.17
14 7810103B QTDVDL&LH - Quản trị du lịch cộng đồng C00 26.73
15 7320201A TTTV - Quản trị thư viện C00 26.94
16 7320201B TTTV - Thư viện và thiết bị trường học C00 26.94
17 7229040A VHH - Nghiên cứu văn hóa C00 27.39
18 7229040C VHH - Văn hóa đối ngoại C00 27.76
19 7229040B VHH - Văn hóa truyền thông C00 28.44
20 7320101 Báo chí D01; D09; C19 28.51
21 7320305 Bảo tàng học D01; D14; C19 26.18
22 7810101C DL - Hướng dẫn du lịch Quốc tế C00; D09; D15 31.96
23 7810101B DL - Lữ hành, hướng dẫn du lịch D01; D09; D15 26.8
24 7810101A DL - Văn hóa du lịch D01; D09; D15 25.79
25 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm D01; D09; D15 24.87
26 7380101 Luật D01; D09; D15 27.82
27 7220201 Ngôn ngữ Anh D09; D14; D15 36.28
28 7229042A QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01; D09; C19 25.2
29 7229042B QLVH - Quản lý di sản văn hóa D01; D14; C19 27.35
30 7229042D QLVH - Tổ chức sự kiện văn hóa D01; D09; N05 28.15
31 7320205 Quản lý thông tin D01; D09; D15 25.05
32 7810103A QTDVDL&LH - Quản trị kinh doanh du lịch D01; D09; D15 27.17
33 7810103B QTDVDL&LH - Quản trị du lịch cộng đồng D01; D09; D15 25.73
34 7320201A TTTV - Quản trị thư viện D01; D09; D15 25.94
35 7320201B TTTV - Thư viện và thiết bị trường học D01; D09; D15 25.94
36 7229040A VHH - Nghiên cứu văn hóa D01; D09; D15 26.39
37 7229040C VHH - Văn hóa đối ngoại D01; D09; D15 26.76
38 7229040B VHH - Văn hóa truyền thông D01; D09; D15 27.44
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2024, 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com