Điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 sở GD&ĐT Điện Biên

Kỳ thi THPT năm 2021 toàn tỉnh Điện Biên có 20 điểm với 282 phòng thi. Tổng số thi sinh đăng ký dự thi 6.313 thí sinh. Tổng số thí sinh vắng thi so với đăng ký dự thi các môn trong 2 ngày thi gồm: Toán vắng 35 thí sinh; Vật lý 3; Hóa học 3; Sinh học 1; Ngữ văn 44 (trong đó 4 thí sinh thuộc THPT bỏ thi, vắng từ đầu đến cuối do đi làm ăn xa, nghỉ lấy chồng…); Lịch sử 39; Địa lý 38; Giáo dục công dân 15; tiếng Anh 19; tiếng Trung Quốc vắng 1 (do được miễn thi). Ban Coi thi có 1.089 cán bộ, giảng viên, giáo viên, chuyên viên, nhân viên, tham gia công tác coi thi, giám sát phòng thi, công an, y tế, phục vụ, bảo vệ tại Kỳ thi.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Điện Biên sẽ được công bố và ngày 26/7/2021.

Điểm thi Tốt nghiệp THPT 2022 cụm Sở GD&ĐT Điện Biên

Bạn nhập Số báo danh (Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh - VD : 02013129)

Nhập SBD

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm thi tốt nghiệp THPT sở GD&ĐT Điện Biên năm 2022. Xem, tra điểm thi tốt nghiệp THPT Điện Biên năm 2022.

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247