Điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 sở GD&ĐT Khánh Hòa

Toàn tỉnh Khánh Hòa có14.480 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 33 điểm thi với 618 phòng thi tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 12.183 thí sinh hệ giáo dục phổ thông; 2.297 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, môn Ngữ văn có 42 thí sinh vắng trên tổng số 14.353 thí sinh đăng ký; môn Toán có 44 thí sinh vắng trên tổng số 14.350 thí sinh đăng ký; môn Vật lý vắng 13 thí sinh trên tổng số 6.016 thí sinh đăng ký dự thi; Hóa học vắng 13 thí sinh trên tổng số 6.009 thí sinh đăng ký; Sinh học vắng 10 thí sinh trong tổng số 5.958 thị sinh đăng ký; Lịch sử vắng 41 thí sinh trên tổng số 8.402 thí sinh đăng ký; Địa lý vắng. thí sinh trên tổng số 8.376 thí sinh đăng ký; Giáo dục công dân vắng 18 thí sinh trên tổng số 6.103 thí sinh đăng ký. Môn Ngoại ngữ vắng 74 thí sinh trong tổng số 12.070 thí sinh đăng ký. Trong số các thí sinh vắng, có một số thuộc diện miễn thi, còn lại là bỏ thi.

Điểm thi tốt nghiệp THPT Khánh Hòa 2023 sẽ được công bố vào ngày 18/7/2023.

Điểm thi Tốt nghiệp THPT 2023 cụm Sở GD&ĐT Khánh Hòa

Bạn nhập Số báo danh (Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh - VD : 02013129)

Nhập SBD

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm thi tốt nghiệp THPT sở GD&ĐT Khánh Hòa năm 2023. Xem, tra điểm thi tốt nghiệp THPT Khánh Hòa năm 2023.