Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) A00 2019: 20.5
2018: 18.5
2 QHQ01 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) A01 2019: 20.5
2018: 18.5
3 QHQ01 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) D01 - D06 2019: 20.5
4 QHQ01 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) D96 - DD1 2019: 20.5
5 QHQ01 Kinh doanh quốc tế D01 2018: 18.5
6 QHQ01 Kinh doanh quốc tế D03 2018: 18.5
7 QHQ01 Kinh doanh quốc tế D06 2018: 18.5
8 QHQ01 Kinh doanh quốc tế D96 2018: 18.5
9 QHQ01 Kinh doanh quốc tế D97 2018: 18.5
10 QHQ01 Kinh doanh quốc tế DD0 2018: 18.5
11 7340120 Kinh doanh quốc tế A00 2017: 18.5
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A01 2017: 18.5
13 7340120 Kinh doanh quốc tế D01 2017: 18.5
14 7340120 Kinh doanh quốc tế D02 2017: 18.5

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!