Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi 2021 đã được công bố. Tra cứu phía dưới.

 

Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi năm 2021 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Quảng Ngãi năm 2021

Tỉnh: Quảng Ngãi - 2021

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Lương Thế Vinh 16.5 18.6
2 THPT Thu Xà 15.3 19.2 Dự thi đủ 03 môn và không có bài thi nào có điểm dưới 1,0
3 THPT Sơn Mỹ 15.7 17.8
4 THPT Nguyễn Công Phương 16 18.7
5 THPT Nguyễn Công Trứ 21.6 23.9
6 THPT Vạn Tường 15.9 17.9
7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 19.1 22.1
8 THPT số 2 Tư Nghĩa 13 15.5
9 THPT số 2 Đức Phổ 16.4 18.5
10 THPT Trần Quang Diệu 20.6 22.7
11 DTNT tỉnh 17.5
12 THPT Ba Gia 18.3
13 THPT Trần Kỳ Phong 20.5 25.7
14 THPT Chu Văn An 17 19.7
15 THPT Lê Trung Đình 23.2 25.7
16 THPT Bình Sơn 27.6
17 THPT Số 1 Đức Phổ 24.9
18 THPT Trần Quốc Tuấn 30.5
19 THPT Số 2 Mộ Đức 26.1
20 THPT Võ Nguyên Giáp 25.9 28.5

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Quảng Ngãi đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của các trường trên địa bàn tỉnh

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!