Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi 2020

Đã có 15 trường THPT tại Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020:

- Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thành phố Quảng Ngãi: 29.8 điểm.

- Trường THPT Bình Sơn: 26.3 điểm.

- Trường THPT số 1 Đức Phổ: 23.8 điểm.

- Trường THPT số 2 Mộ Đức: 23.6 điểm.

- Trường THPT số 1 Tư Nghĩa: 23.2 điểm.

- Trường THPT số 1 Nghĩa Hành: 22,8 điểm.

- Trường THPT Phạm Văn Đồng (Mộ Đức): 21.4 điểm.

- Trường THPT Võ Nguyên Giáp: 24.2 điểm, nguyện vọng 2 là 27.1 điểm.

Trường

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

THPT Trần Kỳ Phong

20

23,6

THPT Ba Gia

16

19

THPT Lê Trung Đình

20,6

23,2

THPT Số 2 Tư Nghĩa

11,3

13,9

THPT Chu Văn An

15,4

18,6

THPT Trần Quang Diệu

18,7

21,3

THPT DTNT tỉnh

13,5

 

Các trường còn lại, dự kiến sẽ công bố Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi 2020 vào ngày 4/8.

 


Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi năm 2020 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Quảng Ngãi năm 2020

Tỉnh: Quảng Ngãi - 2020

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT chuyên Lê Khiết 37.6 chuyên Toán
2 THPT chuyên Lê Khiết 26.95 chuyên Tin
3 THPT chuyên Lê Khiết 36.15 chuyên Toán chuyển sang chuyên Tin
4 THPT chuyên Lê Khiết 35.1 chuyên Lý
5 THPT chuyên Lê Khiết 36.95 chuyên Hóa
6 THPT chuyên Lê Khiết 27.75 chuyên sinh
7 THPT chuyên Lê Khiết 34.2 chuyên Văn
8 THPT chuyên Lê Khiết 38.8 chuyên Anh
9 THPT chuyên Lê Khiết 29.2 chuyên Sử
10 THPT chuyên Lê Khiết 28.55 chuyên Địa

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Quảng Ngãi đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 của các trường trên địa bàn tỉnh