Đề án tuyển sinh Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023

➤ Thông tin tuyển sinh Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023 đầy đủ và chi tiết nhất

Tải về đề án tuyển sinh

Trường: Đại học Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà NộiXem điểm chuẩn

Mã trường: QHD
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2023:

Năm 2023 trường Quản trị và kinh doanh tuyển sinh 4 ngành với chỉ tiêu như sau:

3. Sơ tuyển

3.1. Đối tượng sơ tuyển

Thí sinh mong muốn được xét tuyển vào đại học tại Trường Quản trị và Kinh doanh năm
2023 sau khi tốt nghiệp THPT;

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

Riêng ngành Quản trị và An ninh (MAS) là ngành đào tạo mang tính chiến lược đối với sự
nghiệp đào tạo nhân tài góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối tượng đăng ký sơ tuyển là người Việt Nam (không nhận ứng viên là người nước ngoài) và phải đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của chương trình về chuẩn đầu vào, bao gồm:

Chiều cao: nữ từ 1.58m và nam từ 1.65m, thể lực tốt, thị giác tốt (trừ trường hợp có năng
khiếu thì xét riêng);

Học lực và Hạnh kiểm THPT (3 năm) đạt từ loại khá trở lên;

Gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật.

3.2. Sử dụng kết quả sơ tuyển

Thí sinh có kết quả ĐẠT SƠ TUYÊN (thông qua đánh giá hồ sơ và đánh giá trí thông minh cảm xúc – EQ) được tham gia xét tuyển vào đại học chính quy của Trường Quản trị và Kinh doanh theo các phương thức xét tuyển công bố trong Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023.

3.3. Tổ chức sơ tuyển

Thí sinh tham gia sơ tuyển qua 2 bước: đánh giá hồ sơ và đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ

3.3.1. Đánh giá hồ sơ:

* Điều kiện nộp hồ sơ

Tất cả các thí sinh (thuộc mục 3.1) có nguyện vọng dự tuyển vào các chương trình đào
tạo đại học của Trường đều được nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển

* Thời gian nộp hồ sơ

Đợt 1: từ ngày ra Hướng dẫn này đến trước ngày xét tuyển đại học 03 tuần.

- Đợt bổ sung (nếu có): Các thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn thuộc tổ
hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và HSB quy định
được nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển bổ sung

* Hồ sơ đăng ký sơ tuyển gồm:

4. Xét tuyển (dự kiến)

Các hình thức xét tuyển đại học chính quy năm 2023 dự kiến theo bảng dưới và sẽ được
công bố chính thức trong Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 của Trường. Thí sinh tham gia sơ tuyển năm 2023 tham khảo các hình thức xét tuyển vào đại học chính quy để có kế hoạch đăng ký hình thức xét tuyển phù hợp

Hình thức xét tuyển:

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Xét tuyển theo phương thức khác

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQGHN

Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế (A-level, SAT, ACT, IELTS, ...)

Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) năm 2023 do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức

Thí sinh có kết quả ĐẠT SƠ TUYỂN thông qua đánh giá hồ sơ thi sinh và đánh giá EQ mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào đại học chính quy theo các hình thức xét tuyển dự kiến trên đây.

Các tổ hợp xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được quy định trong bảng sau:

Xem thêm điểm chuẩn Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội