Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức 2020, Xem diem chuan Dai Hoc Hong Duc nam 2020

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Hồng Đức năm 2020 

Năm 2020, Trường đại học Hồng Đức tuyển sinh 30 ngành trình độ ĐH và 1 ngành cao đẳng (CĐ) hệ chính quy với tổng số 1.360 chỉ tiêu. Trong đó có 1.310 chỉ tiêu trình độ ĐH và 50 chỉ tiêu trình độ CĐ Giáo dục Mầm non.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2020 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với các ngành ngoài sư phạm là 15 điểm.

Ngày 5/10, điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2020 được công bố, xem chi tiết dưới đây.

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Hồng Đức năm 2020

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Hồng Đức - 2020

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC 26.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC 24
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC 29.25
4 7140209 ĐH Sư phạm Toán học 18.5
5 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý 18.5
6 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học 18.5
7 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học 18.5
8 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn 18.5
9 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử 18.5
10 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý 18.5
11 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 18.5
12 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học 19.5
13 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non 18.5
14 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 17.5
15 7340301 ĐH Kế toán 15
16 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh 15
17 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng 15
18 7340302 ĐH Kiểm toán 15
19 7380101 ĐH Luật 15
20 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng 15
21 7520201 ĐH Kỹ thuật điện 15
22 7480201 ĐH Công nghệ thông tin 15
23 7620109 ĐH Nông học 15
24 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật 15
25 7620201 ĐH Lâm học 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường 15
30 7310301 ĐH Xã hội học 15
31 7310630 ĐH Việt Nam học 15
32 7810101 ĐH Du lịch 15
33 7310101 ĐH Kinh tế 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm 16.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2019
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC 26.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC 24
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC 29.25
4 7140209 ĐH Sư phạm Toán học 18.5
5 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý 18.5
6 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học 18.5
7 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học 18.5
8 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn 18.5
9 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử 18.5
10 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý 18.5
11 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 18.5
12 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học 19.5
13 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non 18.5
14 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 17.5
15 7340301 ĐH Kế toán 15
16 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh 15
17 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng 15
18 7340302 ĐH Kiểm toán 15
19 7380101 ĐH Luật 15
20 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng 15
21 7520201 ĐH Kỹ thuật điện 15
22 7480201 ĐH Công nghệ thông tin 15
23 7620109 ĐH Nông học 15
24 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật 15
25 7620201 ĐH Lâm học 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường 15
30 7310301 ĐH Xã hội học 15
31 7310630 ĐH Việt Nam học 15
32 7810101 ĐH Du lịch 15
33 7310101 ĐH Kinh tế 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm 16.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2019
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC 26.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC 24
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC 29.25
4 7140209 ĐH Sư phạm Toán học 18.5
5 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý 18.5
6 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học 18.5
7 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học 18.5
8 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn 18.5
9 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử 18.5
10 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý 18.5
11 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 18.5
12 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học 19.5
13 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non 18.5
14 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 17.5
15 7340301 ĐH Kế toán 15
16 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh 15
17 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng 15
18 7340302 ĐH Kiểm toán 15
19 7380101 ĐH Luật 15
20 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng 15
21 7520201 ĐH Kỹ thuật điện 15
22 7480201 ĐH Công nghệ thông tin 15
23 7620109 ĐH Nông học 15
24 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật 15
25 7620201 ĐH Lâm học 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường 15
30 7310301 ĐH Xã hội học 15
31 7310630 ĐH Việt Nam học 15
32 7810101 ĐH Du lịch 15
33 7310101 ĐH Kinh tế 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm 16.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2019
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC 26.2
2 7140211CLC ĐH Sư phạm Vật lý CLC 24
3 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC 29.25
4 7140209 ĐH Sư phạm Toán học 18.5
5 7140211 ĐH Sư phạm Vật lý 18.5
6 7140212 ĐH Sư phạm Hóa học 18.5
7 7140213 ĐH Sư phạm Sinh học 18.5
8 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn 18.5
9 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử 18.5
10 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý 18.5
11 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 18.5
12 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học 19.5
13 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non 18.5
14 7140206 ĐH Giáo dục Thể chất 17.5
15 7340301 ĐH Kế toán 15
16 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh 15
17 7340201 ĐH Tài chính-Ngân hàng 15
18 7340302 ĐH Kiểm toán 15
19 7380101 ĐH Luật 15
20 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng 15
21 7520201 ĐH Kỹ thuật điện 15
22 7480201 ĐH Công nghệ thông tin 15
23 7620109 ĐH Nông học 15
24 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật 15
25 7620201 ĐH Lâm học 15
26 7620105 ĐH Chăn nuôi 15
27 7850103 ĐH Quản lý đất đai 15
28 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh 15
29 7850101 ĐH QLTN và Môi trường 15
30 7310301 ĐH Xã hội học 15
31 7310630 ĐH Việt Nam học 15
32 7810101 ĐH Du lịch 15
33 7310101 ĐH Kinh tế 15
34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm 16.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2020 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2019

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020
241 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Hong Duc 2020 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!