Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2021-2022, Xem diem chuan Dai Hoc Kien Truc Da Nang nam 2021-2022

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo kết quả học bạ. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT năm 2021 đối với tất cả các ngành đào tạo Đại học chính quy đều là 14 điểm.

Điểm chuẩn của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng - 2021

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; A01 16
2 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; V02; A01 16
3 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 14.25
4 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; B00; D01 14.25
5 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 14.25
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; B00; D01 14.25
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 14.2
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 14.2
9 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 14.2
10 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; B00; D01 14.2
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 14.5
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; A01; D14; D15 15
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 14.2
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; B00; D01 14.2
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 14.5
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; B00; D01 14
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 19 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
2 7580101 Kiến trúc A01 21 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
3 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00; V01; V02 16 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
5 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; V02 19 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
6 7580108 Thiết kế nội thất A01 21 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
7 7210403 Thiết kế đồ hoạ V00; V01; V02; H00 21 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
10 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
11 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
16 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
17 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
19 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
20 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
21 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; A01; D14; D15 19.5 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
22 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; A01 6.5 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ
23 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; A01 7 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ
24 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00; V01; V02; A01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ
25 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00; V01; V02; A01 6.5 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ
26 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; V02; A01 6.5 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ
27 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; V02; A01 7 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ
28 7210403 Thiết kế đồ hoạ V00; V01; V02; H00 7 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
30 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
31 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
32 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
33 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
34 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
35 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
36 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
37 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
38 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
39 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
40 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
42 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; A01; D14; D15 6.5 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc ---
2 7580108 Thiết kế nội thất ---
3 7580201 Kỹ thuật xây dựng ---
4 7580302 Quản lý xây dựng ---
5 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ---
6 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng ---
7 7340101 Quản trị kinh doanh ---
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng ---
9 7340301 Kế toán ---
10 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng ---
11 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc ---
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
14 7810201 Quản trị khách sạn ---
15 7480201 Công nghệ thông tin ---
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử ---
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022
256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kien Truc Da Nang 2021-2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247