Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng 2024, 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Kinh Te – Dai Hoc Da Nang nam 2024, 2023

Điểm chuẩn vào trường DUE - Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng năm 2024

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh năm 2024 với tổng 3325 chỉ tiêu. Điểm chuẩn DUE - Đại học kinh tế - ĐH Đà Nẵng năm 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.

Xem dưới đây điểm chuẩn của trường năm 2024 theo phương thức học bạ đã được công bố vào chiều 21/6:

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2024, 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2024, 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2024

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng - 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D90 24.5
2 7310107 Thông kê kinh tế A00; A01; D01; D90 23.5
3 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; D01; D96 23
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 24.75
5 7340115 Marketing A00; A01; D01; D90 25.75
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D90 26.5
7 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D90 26
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D90 26.5
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D90 24
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 23.85
11 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D90 24.25
12 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D90 24.75
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D90 23.75
14 7340420 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D90 24.6
15 7380101 Luật A00; A01; D01; D96 23.5
16 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 25.25
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D90 24.5
18 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D90 23.5
19 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D90 24.25
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 26.75
2 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01 26
3 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; D01 26
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 27
5 7340115 Marketing A00; A01; D01 28
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01 28
7 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01 27.5
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 28
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 26.75
10 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01 27
11 7340301 Kế toán A00; A01; D01 26.5
12 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 26.75
13 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 27
14 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 26
15 7380101 Luật A00; A01; D01 27.5
16 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 27.75
17 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01 27.5
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 26.25
19 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 26
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 830
2 7340115 Marketing 900
3 7340120 Kinh doanh quốc tế 900
4 7340121 Kinh doanh thương mại 850
5 7340122 Thương mại điện tử 850
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 830
7 7340301 Kế toán 800
8 7340302 Kiềm toán 830
9 7340404 Quàn trị nhân lực 830
10 7340405 Hệ thống thông tin quàn lý 800
11 7460108 Khoa học dữ liệu 850
12 7380101 Luật 800
13 7380107 Luật kinh tế 830
14 7310101 Kinh tế 800
15 7310205 Quàn lý nhà nước 800
16 7310107 Thống kê kinh tế 800
17 7810103 Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành 800
18 7810201 Quàn trị khách sạn 800
19 7340205 Công nghệ tài chính 850
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2023

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2024, 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com