Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa 2021-2022, Xem diem chuan Dai Hoc Phenikaa nam 2021-2022

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Phenikaa năm 2021

Năm 2021, Trường ĐH Phenikaa tuyển 3767 chỉ tiêu cho 32 ngành/chương trình đào tạo. Theo đó, trường Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chiếm 50% tổng chỉ tiêu dự kiến. Năm nay, ngành Vật lý (Vật lý tài năng) có điểm sàn cao nhất là 24 điểm.

Điểm chuẩn của trường ĐH Phenikaa năm 2021 đã được công bố ngày 16/9, xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Phenikaa năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Phenikaa - 2021

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 CÔNG NGHỆ SINH HỌC A00; B00; B08; D07 17
2 CHE1 KỸ THUẬT HÓA HỌC A00; A01; B00; D07 17
3 EEE1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA A00; A01; C01; D07 21
4 EEE2 KỸ THUẬT Y SINH (THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y SINH) A00; A01; C01; D07 20
5 EEE3 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) A00; A01; C01; D07 20
6 EEE-A1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ROBOT - CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) A00; A01; C01; D07 22
7 ENV1 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG) A00; A02; B00; B08 27
8 FBE1 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; D01; D07 19
9 FBE2 KẾ TOÁN A00; A01; D01; D07 18
10 FBE3 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A00; A01; D01; D07 18
11 FBE4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC A00; A01; D01; D07 18
12 FBES LUẬT KINH TẾ A00; A01; C00; D01 18
13 FLC1 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC A01; C00; D01; D04 22 N1 >= 5.5 hoặc N4 >= 5.5
14 FLE1 NGÔN NGỮ ANH D01; D09; D14; D15 18 N1 >= 5.5
15 FLK1 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC A01; C00; D01; D15 22 N1 >= 5.5
16 FSP1 VẬT LÝ (VẬT LÝ TÀI NĂNG) A00; A01 24
17 FTS1 DU LỊCH (QUẢN TRỊ DU LỊCH) A01; C00; D01; D15 17
18 FTS2 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN A00; A01; D01; D10 17
19 ICT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00; A01; D07 21.5
20 ICT-AI KHOA HỌC MÁY TÍNH (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU) A00; A01; D07 22
21 ICT-V3 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT) A00; A01; D07; D28 21
22 MEM1 KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ A00; A01; A02; C01 17
23 MEM2 KỸ THUẬT CƠ KHÍ A00; A01; A02; C01 17
24 MSE1 CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO) A00; A01; B00; D07 19.5
25 MSE-AI CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) A00; A01; B00; D07 27
26 MTT1 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC A00; A02; B00; D07 19
27 NUR1 ĐIỀU DƯỠNG A00; A02; B00; B04 19
28 PHA1 DƯỢC HỌC A00; A02; B00; D07 21
29 RET1 KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG A00; A02; B00; D07 19
30 VEE1 KỸ THUẬT Ô TÔ A00; A01; A02; A10 18
31 VEE2 KỸ THUẬT Ô TÔ (CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ) A00; A01; A04; A10 18
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 CÔNG NGHỆ SINH HỌC A00; B00; B08; D07 20
2 CHE1 KỸ THUẬT HÓA HỌC A00; A01; B00; D07 20
3 EEE1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA A00; A01; C01; D07 22.5
4 EEE2 KỸ THUẬT Y SINH (THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y SINH) A00; A01; C01; D07 21
5 EEE3 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) A00; A01; C01; D07 21
6 EEE-A1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ROBOT - CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) A00; A01; C01; D07 24
7 ENV1 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG) A00; A02; B00; B08 20
8 FBE1 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; D01; D07 21.5
9 FBE2 KẾ TOÁN A00; A01; D01; D07 21
10 FBE3 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A00; A01; D01; D07 21
11 FBE4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC A00; A01; D01; D07 21
12 FBES LUẬT KINH TẾ A00; A01; C00; D01 21
13 FLC1 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC A01; C00; D01; D04 22.5
14 FLE1 NGÔN NGỮ ANH D01; D09; D14; D15 21
15 FLK1 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC A01; C00; D01; D15 22.5
16 FTS1 DU LỊCH (QUẢN TRỊ DU LỊCH) A01; C00; D01; D15 21
17 FTS2 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN A00; A01; D01; D10 21
18 ICT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00; A01; D07 23
19 ICT-AI KHOA HỌC MÁY TÍNH (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU) A00; A01; D07 24
20 ICT-V3 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT) A00; A01; D07; D28 23
21 MEM1 KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ A00; A01; A02; C01 20.5
22 MEM2 KỸ THUẬT CƠ KHÍ A00; A01; A02; C01 20
23 MSE1 CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO) A00; A01; B00; D07 21
24 MSE-AI CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) A00; A01; B00; D07 23
25 MTT1 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC A00; A02; B00; D07 20
26 NUR1 ĐIỀU DƯỠNG A00; A02; B00; B04 20
27 PHA1 DƯỢC HỌC A00; A02; B00; D07 24
28 RET1 KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG A00; A02; B00; D07 20
29 VEE1 KỸ THUẬT Ô TÔ A00; A01; A02; A10 21
30 VEE2 KỸ THUẬT Ô TÔ (CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ) A00; A01; A04; A10 20.5
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ---
2 CHE1 KỸ THUẬT HÓA HỌC ---
3 EEE1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ---
4 EEE2 KỸ THUẬT Y SINH (THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y SINH) ---
5 EEE3 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) ---
6 EEE-A1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ROBOT - CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) ---
7 ENV1 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG) ---
8 FBE1 QUẢN TRỊ KINH DOANH ---
9 FBE2 KẾ TOÁN ---
10 FBE3 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ---
11 FBE4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ---
12 FBES LUẬT KINH TẾ ---
13 FLC1 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC ---
14 FLE1 NGÔN NGỮ ANH ---
15 FLK1 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC ---
16 FSP1 VẬT LÝ (VẬT LÝ TÀI NĂNG) ---
17 FTS1 DU LỊCH (QUẢN TRỊ DU LỊCH) ---
18 FTS2 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ---
19 ICT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---
20 ICT-AI KHOA HỌC MÁY TÍNH (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU) ---
21 ICT-V3 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT) ---
22 MEM1 KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ ---
23 MEM2 KỸ THUẬT CƠ KHÍ ---
24 MSE1 CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO) ---
25 MSE-AI CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) ---
26 MTT1 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC ---
27 NUR1 ĐIỀU DƯỠNG ---
28 PHA1 DƯỢC HỌC ---
29 RET1 KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ---
30 VEE1 KỸ THUẬT Ô TÔ ---
31 VEE2 KỸ THUẬT Ô TÔ (CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ) ---
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 BIO1 CÔNG NGHỆ SINH HỌC ---
2 CHE1 KỸ THUẬT HÓA HỌC ---
3 EEE1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ---
4 EEE2 KỸ THUẬT Y SINH (THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y SINH) ---
5 EEE3 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (HỆ THỐNG NHÚNG THÔNG MINH VÀ IOT) ---
6 EEE-A1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ROBOT - CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH) ---
7 ENV1 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG) ---
8 FBE1 QUẢN TRỊ KINH DOANH ---
9 FBE2 KẾ TOÁN ---
10 FBE3 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ---
11 FBE4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ---
12 FBES LUẬT KINH TẾ ---
13 FLC1 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC ---
14 FLE1 NGÔN NGỮ ANH ---
15 FLK1 NGÔN NGỮ HÀN QUỐC ---
16 FSP1 VẬT LÝ (VẬT LÝ TÀI NĂNG) ---
17 FTS1 DU LỊCH (QUẢN TRỊ DU LỊCH) ---
18 FTS2 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ---
19 ICT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---
20 ICT-AI KHOA HỌC MÁY TÍNH (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU) ---
21 ICT-V3 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT) ---
22 MEM1 KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ ---
23 MEM2 KỸ THUẬT CƠ KHÍ ---
24 MSE1 CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO) ---
25 MSE-AI CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (VẬT LIỆU THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) ---
26 MTT1 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC ---
27 NUR1 ĐIỀU DƯỠNG ---
28 PHA1 DƯỢC HỌC ---
29 RET1 KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ---
30 VEE1 KỸ THUẬT Ô TÔ ---
31 VEE2 KỸ THUẬT Ô TÔ (CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ) ---
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022
256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Phenikaa 2021-2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247