Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Su Pham Ky Thuat TPHCM nam 2022

Điểm chuẩn vào trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM dự kiến sử dụng 04 phương thức xét tuyển trong với 6.550 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 16/9. Theo đó, ngành công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất 26.75 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM - 2022

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 71440231D Sư phạm Tiếng Anh D01; D96 26.08 Hệ Đại trà
2 7210403D Thiết kế đồ họa V01; V02; V07; V08 24.5 Hệ Đại trà
3 7210404C Thiết kế thời trang V01; V02; V07; V09 21.6 Hệ CLC tiếng Việt
4 7210404D Thiết kế thời trang V01; V02; V07; V09 21.6 Hệ Đại trà
5 7220201D Ngôn ngữ Anh D01; D96 22.75 Hệ Đại trà
6 7340120D Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D90 25.25 Hệ Đại trà
7 7340122C Thương mại điện tử A00; A01; D01; D90 25.15 Hệ CLC tiếng Việt
8 7340122D Thương mại điện tử A00; A01; D01; D90 26 Hệ Đại trà
9 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D90 23.75 Hệ CLC tiếng Việt
10 7340301D Kế toán A00; A01; D01; D90 25 Hệ Đại trà
11 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D90 25.25 Hệ CLC tiếng Anh
12 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D90 24.75 Hệ CLC tiếng Việt
13 7480108D Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D90 25.75 Hệ Đại trà
14 7480118D Hệ thống những và IoT A00; A01; D01; D90 24.75 Hệ Đại trà
15 7480201A Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 26.35 Hệ CLC tiếng Anh
16 7480201C Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 26.6 Hệ CLC tiếng Việt
17 7480201D Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 26.75 Hệ Đại trà
18 7480202D An toàn thông tin A00; A01; D01; D90 26 Hệ Đại trà
19 7480203D Kỹ thuật dữ liệu A00; A01; D01; D90 26.1 Hệ Đại trà
20 7510102A Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 19.75 Hệ CLC tiếng Anh
21 7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 20 Hệ CLC tiếng Việt
22 7510102D Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 24.5 Hệ Đại trà
23 7510106D Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 18.1 Hệ Đại trà
24 7510201A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 22 Hệ CLC tiếng Anh
25 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 22.5 Hệ CLC tiếng Việt
26 7510201D Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 26.15 Hệ Đại trà
27 7510202A Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D90 21.3 Hệ CLC tiếng Anh
28 7510202C Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D90 19.05 Hệ CLC tiếng Việt
29 7510202D Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D90 23 Hệ Đại trà
30 7510202N Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D90 19.05 Hệ CLC Việt - Nhật
31 7510203A Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D90 22.1 Hệ CLC tiếng Anh
32 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D90 22.75 Hệ CLC tiếng Việt
33 7510203D Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D90 23.75 Hệ Đại trà
34 7510205A Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 23.25 Hệ CLC tiếng Anh
35 7510205C Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 24.25 Hệ CLC tiếng Việt
36 7510205D Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 25.35 Hệ Đại trà
37 7510206A Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D90 17 Hệ CLC tiếng Anh
38 7510206C Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D90 17 Hệ CLC tiếng Việt
39 7510206D Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D90 18.7 Hệ Đại trà
40 7510208D Năng lượng tái tạo A00; A01; D01; D90 21 Hệ Đại trà
41 7510209NT Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D90 26 Hệ Nhân tài
42 7510301A Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D90 21.65 Hệ CLC tiếng Anh
43 7510301C Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D90 23 Hệ CLC tiếng Việt
44 7510301D Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D90 23.25 Hệ Đại trà
45 7510302A Công nghệ điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 22.25 Hệ CLC tiếng Anh
46 7510302C Công nghệ điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 22.5 Hệ CLC tiếng Việt
47 7510302D Công nghệ điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 23.75 Hệ Đại trà
48 7510302N Công nghệ điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 20.75 Hệ CLC Việt - Nhật
49 7510303A Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D90 24.8 Hệ CLC tiếng Anh
50 7510303C Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D90 25 Hệ CLC tiếng Việt
51 7510303D Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D90 25.7 Hệ Đại trà
52 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 20.25 Hệ CLC tiếng Việt
53 7510401D Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 23.1 Hệ Đại trà
54 7510402D Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; D90 17 Hệ Đại trà
55 7510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 17 Hệ CLC tiếng Việt
56 7510406D Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 17 Hệ Đại trà
57 7510601A Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 19.25 Hệ CLC tiếng Anh
58 7510601C Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 21.75 Hệ CLC tiếng Việt
59 7510601D Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 23.75 Hệ Đại trà
60 7510605D Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 24.5 Hệ Đại trà
61 7510801C Công nghệ kỹ thuật in A00; A01; D01; D90 17 Hệ CLC tiếng Việt
62 7510801D Công nghệ kỹ thuật in A00; A01; D01; D90 17.1 Hệ Đại trà
63 7520117D Kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01; D90 17 Hệ Đại trà
64 7520212D Kỹ thuật y sinh A00; A01; D01; D90 20 Hệ Đại trà
65 7540101A Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 17.5 Hệ CLC tiếng Anh
66 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 17 Hệ CLC tiếng Việt
67 7540101D Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 20.1 Hệ Đại trà
68 7540209C Công nghệ may A00; A01; D01; D90 17.25 Hệ CLC tiếng Việt
69 7540209D Công nghệ may A00; A01; D01; D90 23.25 Hệ Đại trà
70 7549002D Kỹ thuật gỗ và nội thất A00; A01; D01; D90 17 Hệ Đại trà
71 7580101D Kiến trúc V03; V04; V05; V06 22 Hệ Đại trà
72 7580103D Kiến trúc nội thất V03; V04; V05; V06 21.5 Hệ Đại trà
73 7580205D Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D90 17 Hệ Đại trà
74 7580302D Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D90 21 Hệ Đại trà
75 7810202D Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D07 20.75 Hệ Đại trà
76 7840110D Quản lý và vận hành hạ tầng A00; A01; D01; D90 17.7 Hệ Đại trà
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247