Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 2024, 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Su Pham Ky Thuat Vinh Long nam 2024, 2023

Điểm chuẩn vào trường VLUTE - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển 2.250 chỉ tiêu chương trình đại trà, 315 chỉ tiêu chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật Bản, 275 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao.

Điểm chuẩn VLUTE - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh trước 17h ngày 19/8/2024.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2024 theo các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển mỗi ngành của phương thức 2 xét học bạ các tổ hợp được xét như nhau thí sinh phải đạt từ 18.0 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên)           

 Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức 3 tuyển thẳng theo đề án riêng thí sinh phải đạt học lực cả năm 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt loại giỏi và hạnh kiểm từ khá trờ lên; Riêng các trường THPT chuyên học lực và hạnh kiểm đạt từ loại khá trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển mỗi ngành của phương thức 4 xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia HCM tổ chức thí sinh phải đạt từ 600 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2024, 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2024, 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 15
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C04 15
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 15
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 15
5 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 15
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 15
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 15
11 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C04 15
12 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 15
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 15
14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15
15 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 15
16 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) A00; A01; D01; C04 15
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C04 15
18 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) A00; A01; D01; C04 15
19 7540101 Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 15
20 7640101 Thú y B00; A01; D01; C04 15
21 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; D01; C04 15
22 7520301 Kỹ thuật hóa học B00; A01; D01; C04 15
23 7540104 Công nghệ sau thu hoạch B00; A01; D01; C04 15
24 7140101 Giáo dục học A01; D01; C00; C19 15
25 7140114 Quản lý giáo dục A01; D01; C00; C19 15
26 7760101 Công tác xã hội A01; D01; C00; C19 15
27 7810101 Du lịch A01; D01; C00; C19 15
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; C00; C19 15
29 7380101 Luật A01; D01; C00; C19 15
30 7140246 Sư phạm công nghệ A01; D01; C04; C14 19
31 7510102_NB CN kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
32 7510104_NB Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) A00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
33 7420201_NB Công nghệ sinh học B00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
34 7540101_NB Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
35 7520116_NB Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
36 7510303_NB Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
37 7510202_NB Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
38 7510301_NB Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
39 7510201_NB CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
40 7510205_NB Công nghệ kỹ thuât ô tô A00; A01; D01; C04 15 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
41 7310101_CLC Kinh tế A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
42 7480101_CLC Khoa học máy tính A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
43 7510303_CLC Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
44 7510203_CLC Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
45 7520116_CLC Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
46 7510201_CLC Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
47 7510301_CLC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
48 7480201_CLC Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
49 7510205_CLC Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
50 7510605_CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
51 7540101_CLC Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 15 Chương trình CLC
52 7810101_CLC Du lịch A01; D01; C00; C19 15 Chương trình CLC
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 600
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện 600
3 7340120 Kinh doanh quốc tế 600
4 7340122 Thương mại điện tử 600
5 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 600
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 600
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy 600
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 600
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 600
10 7480201 Công nghệ thông tin 600
11 7480101 Khoa học máy tính 600
12 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 600
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 600
14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 600
15 7520130 Kỹ thuật ô tô 600
16 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) 600
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 600
18 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) 600
19 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
20 7640101 Thú y 600
21 7420201 Công nghệ sinh học 600
22 7520301 Kỹ thuật hóa học 600
23 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 600
24 7140101 Giáo dục học 600
25 7140114 Quản lý giáo dục 600
26 7760101 Công tác xã hội 600
27 7810101 Du lịch 600
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
29 7380101 Luật 600
30 7140246 Sư phạm công nghệ 600
31 7510102_NB CN kỹ thuật công trình xây dựng 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
32 7510104_NB Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
33 7420201_NB Công nghệ sinh học 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
34 7540101_NB Công nghệ thực phẩm 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
35 7520116_NB Kỹ thuật cơ khí động lực 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
36 7510303_NB Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
37 7510202_NB Công nghệ chế tạo máy 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
38 7510301_NB Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
39 7510201_NB CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
40 7510205_NB Công nghệ kỹ thuât ô tô 600 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
41 7310101_CLC Kinh tế 600 Chương trình CLC
42 7480101_CLC Khoa học máy tính 600 Chương trình CLC
43 7510303_CLC Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 600 Chương trình CLC
44 7510203_CLC Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 600 Chương trình CLC
45 7520116_CLC Kỹ thuật cơ khí động lực 600 Chương trình CLC
46 7510201_CLC Công nghệ kỹ thuật cơ khí 600 Chương trình CLC
47 7510301_CLC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 600 Chương trình CLC
48 7480201_CLC Công nghệ thông tin 600 Chương trình CLC
49 7510205_CLC Công nghệ kỹ thuật ô tô 600 Chương trình CLC
50 7510605_CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 600 Chương trình CLC
51 7540101_CLC Công nghệ thực phẩm 600 Chương trình CLC
52 7810101_CLC Du lịch 600 Chương trình CLC
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C04 18
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C04 18
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 18
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C04 18
5 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 18
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 18
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 18
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 18
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 18
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 18
11 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; C04 18
12 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 18
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 18
14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 18
15 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 18
16 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) A00; A01; D01; C04 18
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C04 18
18 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) A00; A01; D01; C04 18
19 7540101 Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 18
20 7640101 Thú y B00; A01; D01; C04 18
21 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; D01; C04 18
22 7520301 Kỹ thuật hóa học B00; A01; D01; C04 18
23 7540104 Công nghệ sau thu hoạch B00; A01; D01; C04 18
24 7140101 Giáo dục học A01; D01; C00; C19 18
25 7140114 Quản lý giáo dục A01; D01; C00; C19 18
26 7760101 Công tác xã hội A01; D01; C00; C19 18
27 7810101 Du lịch A01; D01; C00; C19 18
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; C00; C19 18
29 7380101 Luật A01; D01; C00; C19 18
30 7140246 Sư phạm công nghệ A01; D01; C04; C14 24
31 7510102_NB CN kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
32 7510104_NB Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) A00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
33 7420201_NB Công nghệ sinh học B00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
34 7540101_NB Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
35 7520116_NB Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
36 7510303_NB Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
37 7510202_NB Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
38 7510301_NB Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
39 7510201_NB CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
40 7510205_NB Công nghệ kỹ thuât ô tô A00; A01; D01; C04 18 Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
41 7310101_CLC Kinh tế A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
42 7480101_CLC Khoa học máy tính A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
43 7510303_CLC Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
44 7510203_CLC Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
45 7520116_CLC Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
46 7510201_CLC Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
47 7510301_CLC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
48 7480201_CLC Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
49 7510205_CLC Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
50 7510605_CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
51 7540101_CLC Công nghệ thực phẩm B00; A01; D01; C04 18 Chương trình CLC
52 7810101_CLC Du lịch A01; D01; C00; C19 18 Chương trình CLC
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2024, 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com