Điểm chuẩn Đại học Tân Trào 2022, Xem diem chuan Dai hoc Tan Trao nam 2022

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Tân Trào năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Tân Trào tuyển sinh theo 4 phương thức. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thấp nhất là 15 điểm.

Điểm chuẩn của trường Đại học Tân Trào năm 2021 đã được công bố ngày 16/9, các em tham khảo:

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Tân Trào năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại học Tân Trào - 2021

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 19
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 19
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 19
5 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 19
6 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 21
7 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15
9 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15
10 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19; C20 15
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15
14 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 15
17 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 15
18 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; B08 15
19 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; C20 15
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; C20 15
21 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 15
22 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15
23 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B03; B08 15
24 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 17 Cao đẳng
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
5 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 22.33 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
6 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 23 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
7 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
9 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
10 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
14 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
17 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
18 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; B08 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
19 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
21 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
22 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
23 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B03; B08 15 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12
24 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 18.67 Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12, cao đẳng
25 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
26 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
27 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
28 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
29 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 20.67 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
30 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 22 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
31 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
32 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
33 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
34 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
35 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
36 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
37 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
38 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
39 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
40 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
41 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
42 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; B08 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
43 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
44 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; C20 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
45 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
46 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
47 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B03; B08 15 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12
48 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 17.83 Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12, cao đẳng
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non ---
2 7140202 Giáo dục Tiểu học ---
3 7140209 Sư phạm Toán học ---
4 7140213 Sư phạm Sinh học ---
5 7720301 Điều dưỡng ---
6 7720201 Dược học ---
7 7140101 Giáo dục học ---
8 7480201 Công nghệ thông tin ---
9 7229030 Văn học ---
10 7229042 Quản lý văn hóa ---
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành ---
12 7340301 Kế toán ---
13 7440102 Vật lý học ---
14 7620105 Chăn nuôi ---
15 7620110 Khoa học cây trồng ---
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
17 7760101 Công tác xã hội ---
18 7850103 Quản lý đất đai ---
19 7310401 Tâm lý học ---
20 7310201 Chính trị học ---
21 7310104 Kinh tế đầu tư ---
22 7620205 Lâm sinh ---
23 7420203 Sinh học ứng dụng ---
24 51140201 Giáo dục mầm non ---
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022
256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Tân Trào năm 2022. Xem diem chuan truong Dai hoc Tan Trao 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247