Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) 2021-2022, Xem diem chuan Dai Hoc Thuy Loi ( Co so 1 ) nam 2021-2022

Điểm chuẩn vào trường đại học Thủy Lợi năm 2021

Trường Đại học Thủy Lợi cơ sở Hà Nội tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu, tuyển sinh theo 3 phương thức, trong đó trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2021 đã được công bố tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) - 2021

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA106 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.25 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 9; TTNV <= 4
2 TLA116 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 24.45 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.4; TTNV <= 3
3 TLA117 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 24.6 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.6; TTNV <= 5
4 TLA126 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 23.8 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.8; TTNV <= 7
5 TLA101 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01; D01; D07 16.05
6 TLA104 Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) A00; A01; D01; D07 19
7 TLA111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 16.15
8 TLA113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 16
9 TLA105 Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí: Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 2
10 TLA123 Kỹ thuật ô tô (4) A00; A01; D01; D07 24.25 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8; TTNV <= 5
11 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử (5) A00; A01; D01; D07 23.45 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 3
12 TLA112 Kỹ thuật điện (6) A00; A01; D01; D07 22.2 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.2; TTNV <= 3
13 TLA121 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 24.1 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.6; TTNV <= 6
14 TLA124 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 22.9 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.6; TTNV <= 2
15 TLA102 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D01; D07 16.25
16 TLA107 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; D01; D07 16
17 TLA110 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; D01; D07 16
18 TLA103 Thủy văn học A00; A01; D01; D07 16.85
19 TLA109 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 16.05
20 TLA118 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 16.15
21 TLA119 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 16.05
22 TLA114 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 21.7 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 6.4; TTNV <= 2
23 TLA401 Kinh tế A00; A01; D01; D07 24.6 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.6; TTNV <= 3
24 TLA402 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 24.9 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 3
25 TLA403 Kế toán A00; A01; D01; D07 24.65 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.4; TTNV <= 7
26 TLA404 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 19.7 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.2; TTNV <= 4
27 TLA405 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 24.65 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 8.4; TTNV <= 1
28 TLA406 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 22.8 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 2
29 TLA407 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 24.7 Tiêu chí phụ: Điểm Toán >= 7.8; TTNV <= 1
30 TLA203 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08 23.55 TTNV <= 3
31 TLA201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 16
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA106 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.5
2 TLA116 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 24
3 TLA117 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 24
4 TLA126 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 24
5 TLA101 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01; D01; D07 18.07
6 TLA104 Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) A00; A01; D01; D07 18.03
7 TLA111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 18.13
8 TLA113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 18.01
9 TLA105 Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí: Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 22.5
10 TLA123 Kỹ thuật ô tô (4) A00; A01; D01; D07 24.5
11 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử (5) A00; A01; D01; D07 23.5
12 TLA112 Kỹ thuật điện (6) A00; A01; D01; D07 22.5
13 TLA121 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 24.51
14 TLA124 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 23
15 TLA102 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D01; D07 18.03
16 TLA107 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; D01; D07 18.04
17 TLA110 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; D01; D07 18.3
18 TLA103 Thủy văn học A00; A01; D01; D07 18.1
19 TLA109 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18.4
20 TLA118 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 19.06
21 TLA119 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 18.07
22 TLA114 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 22.5
23 TLA401 Kinh tế A00; A01; D01; D07 25
24 TLA402 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25.5
25 TLA403 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.5
26 TLA404 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 22.76
27 TLA405 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 25
28 TLA406 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 24.5
29 TLA407 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25
30 TLA203 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08 24
31 TLA201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 18.53 Chương trình tiên tiến đào tạo bằng Tiếng Anh
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA106 Công nghệ thông tin ---
2 TLA116 Hệ thống thông tin ---
3 TLA117 Kỹ thuật phần mềm ---
4 TLA126 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu ---
5 TLA101 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy ---
6 TLA104 Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) ---
7 TLA111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng ---
8 TLA113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ---
9 TLA105 Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí: Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy ---
10 TLA123 Kỹ thuật ô tô (4) ---
11 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử (5) ---
12 TLA112 Kỹ thuật điện (6) ---
13 TLA121 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ---
14 TLA124 Kỹ thuật điện tử - viễn thông ---
15 TLA102 Kỹ thuật tài nguyên nước ---
16 TLA107 Kỹ thuật cấp thoát nước ---
17 TLA110 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng ---
18 TLA103 Thủy văn học ---
19 TLA109 Kỹ thuật môi trường ---
20 TLA118 Kỹ thuật hóa học ---
21 TLA119 Công nghệ sinh học ---
22 TLA114 Quản lý xây dựng ---
23 TLA401 Kinh tế ---
24 TLA402 Quản trị kinh doanh ---
25 TLA403 Kế toán ---
26 TLA404 Kinh tế xây dựng ---
27 TLA405 Thương mại điện tử ---
28 TLA406 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
29 TLA407 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ---
30 TLA203 Ngôn ngữ Anh ---
31 TLA201 Kỹ thuật xây dựng ---
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2020

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022
256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Thuy Loi ( Co so 1 ) 2021-2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247